DIP OBJAVIO PREPORUKE HZJZ-A: Evo kako će izgledati prikupljanje potpisa za kandidature za Sabor

Državno izborno povjerenstvo objavilo je u utorak preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo oko načina prikupljanja potpisa i održavanja parlamentarnih izbora s epidemiološkog stajališta u kontekstu epidemije koronavirusa.

Preporuke se odnose na volontere, građane te ostale osobe koji će sudjelovati u ovome dijelu izbornog procesa.

Opće preporuke

Preporučuje se da se potpisi prikupljaju prvenstveno na otvorenom prostoru, na štandovima. Potrebno je izbjegavati dodirivanje lica nečistim rukama. Prilikom kašljanja ili kihanja, obvezno je pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ili dezinficirati ruke.

Tijekom svih aktivnosti prilikom prikupljanja potpisa, svi se sudionici moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge osobe izuzev ako se radi o članovima istog kućanstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu. Ako se ne može drugačije organizirati prikupljanje potpisa nego u zatvorenim prostorima, preporučuje se nošenje maski za lice ili medicinskih maski.

Preporučuje se uspostava sustava vođenja evidencije svih prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija mora sadržavati ime i prezime i OIB.

Volonteri će građanima nanositi dezificijens na ruke

Na vidljivom je mjestu u neposrednoj blizini ili na štandu nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima te pismenom uputom o potrebi dezinfekcije ruku prije i nakon potpisivanja. Nužno je na raspolaganje staviti dozatore s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem).

Po pristupanju štandu, volonteri će obavezno nanijeti pristupniku na ruke dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za primjenu na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem. Ruke se moraju dezinficirati i nakon davanja potpisa o čemu vodi brigu volonter.

Posebnu pozornost treba obratiti na površine štandova, koje je potrebno dezinficirati većom frekvencijom, primjerice svakih sat vremena.

Prije početka rada / otvaranja potrebno je educirati volontere i osoblje o svim mjerama koje se provode. Maksimalan broj osoba u zatvorenim prostorijama. Ako se potpisi prikupljaju u zatvorenim prostorijama, najveći broj sudionika koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim prostorima, uz poštivanje preporučenog kriterija od jedne osobe na 4 m2 i fizičkog razmaka od 1,5m, organizatori će odrediti sukladno veličini prostorija objekta.

Pristupanje štandu za prikupljanje potpisa organizirati na način da se zadovoljava kriterij udaljenosti od 1,5 metra između volontera i građana. Ako građani stoje u redu za pristup štandu, potrebno je pridržavati se preporučenog fizičkog razmaka.

Građani moraju nositi svoje kemijske olovke

Ako se na štandu, osim prikupljanja potpisa, dijele promotivni materijali, preporučuje se da se podjela promotivnih materijala provodi na način da jedan zadužen volonter dijeli pojedinačne artikle građanima, održavajući pritom što veću udaljenost i sa što manje kontakta te da učestalije dezinficira ruke.

Građani obavezno moraju provesti dezinfekciju ruku prije i nakon potpisivanja. Preporučuje se da građani donesu svoje kemijske olovke što ne isključuje dezinfekciju ruku prije i nakon potpisivanja.

Komentiraj