DIP objavio kako će se prikupljati potpisi birača koji su u samoizolaciji

Državno izborno povjerenstvo (DIP) u srijedu je na svojim stranicama objavilo kako će se prikupljati potpisi birača te ovjeravati očitovanja o prihvaćanju kandidature osobama kojima je izrečena izolacija ili samoizolacija.

Za kandidacijsku listu za lokalna predstavnička tijela, političke stranke ne moraju, no birači (kada predlažu kandidacijsku listu grupu birača) moraju na odgovarajućim obrascima prikupiti određeni broj biračkih potpisa, ističe DIP. Kod kandidatura za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, potpise moraju prikupiti i političke stranke i birači, a broj potrebnih potpisa kreće se od 35 u općinama do 350 stanovnika, do 5000 u gradovima i županijama s više od 500.000 stanovnika.

Ako je na propisanom obrascu ime samo jednog birača, nadležno izborno povjerenstvo priznat će njegovu podršku kandidacijskoj listi grupe birača, odnosno kandidatu ako je na njega unio svoje osobne podatke i potpis te tako popunjen obrazac skeniran dostavio predlagatelju. Na tom obrascu ne mora biti i potpis osobe (volontera) koji u normalnim okolnostima fizički prikuplja potpise.

Ako je na propisanom obrascu više birača, primjerice, nekoliko članova istog kućanstva kojima je svima izrečena izolacija ili samoizolacija, tada na njega treba unijeti osobne podatke i potpise svih takvih birača, te ime, prezime, OIB i potpis jednog od njih koji je prikupio potpise pa skenirani obrazac dostaviti predlagatelju.

“Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista ikandidatura na lokalnim izborima dužni su za svakog od kandidata priložiti očitovanje o prihvaćanju kandidature, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva. Kako kandidati kojima će tijekom razdoblja kandidiranja biti izrečena mjera izolacije/samoizolacije neće biti u mogućnosti ishoditi ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature u prisutnosti javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, nadležno izborno povjerenstvo je ovlašteno očitovanja o prihvaćanju kandidature ovjeriti očitovanja temeljem preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature koje mu na propisanom obrascu dostavi predlagatelj, uz presliku osobne iskaznice kandidata i dokaz o izrečenoj izolaciji odnosno samoizolaciji”, navodi DIP.

Komentiraj