Tvrtka Dell EMC je objavila rezultate nove studije Enterprise Strategy grupe (ESG), koja je otkrila kako većina voditelja IT sektora i višeg menadžmenta u velikim kompanijama smatra da njihove organizacije tek trebaju u potpunosti obuhvatiti sve aspekte transformacije IT-ja koji će im omogućiti da ostanu konkurentne.

Iako je jasna potreba za transformacijom legacy IT sustava, digitalna transformacija postaje pokretačka snaga za postavljanje transformacije IT-ja kao glavnog prioriteta. Studija ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve pokazala je da 95 % ispitanih smatra kako postoji rizik da njihove organizacije zaostanu za manjim brojem vodećih tvrtki u industriji koje transformiraju svoju IT infrastrukturu, procese i metode isporuke kako bi što prije prešle na digitalno poslovanje.

Mnoge organizacije i dalje mjere aplikacijske cikluse u mjesecima pa čak i godinama, imaju ‘silosnu’ infrastrukturu i nastavljaju se boriti s rigidnim legacy arhitekturama – iako svi navedeni čimbenici predstavljaju prepreke uspješnoj digitalnoj transformaciji.

“Odgovori koje smo dobili u studiji odražavaju potrebu velike većine korisnika da optimiziraju postojeću infrastrukturu kako bi iskoristili prednosti digitalnoga doba. Međutim, studija pokazuje da većina ispitanih zaostaje za elitnim segmentom konkurenata koji su započeli s transformacijom IT-ja i time postali konkurentniji. Ulaganjem u transformaciju IT-ja organizacije mogu izbjeći konflikt između legacy sustava i inicijativa digitalnoga poslovanja te na taj način ostvariti svoje ciljeve, ubrzati vrijeme potrebno za predstavljanje novih proizvoda na tržištu i povećati konkurentnost”, izjavio je David Goulden, predsjednik Dell EMC.

Cilj studije ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve bio je saznati koliku ulogu transformacija IT-ja ima u prelasku na digitalno poslovanje. Koristeći posebne istraživačke modele ESG je identificirao različite stupnjeve transformacije IT-ja i odredio u kolikoj su mjeri određene globalne kompanije transformirale svoje sustave, na temelju odgovora o IT infrastrukturi u kompaniji, procesima i organizaciji poslovanja.

U studiji je sudjelovalo tisuću organizacija koje su, na temelju odgovora, segmentirane u četiri stupnja, prema zrelosti transformacije IT-ja:

Stupanj 1 – Legacy (12 %): zaostaje u mnogima, ako ne i svim dimenzijama transformacije IT-ja

Stupanj 2 – Emerging (42 %): pokazuje napredak u transformaciji IT-ja, uz minimalnu implementaciju modernih tehnologija u podatkovnim centrima

Stupanj 3 – Evolving (41 %): pokazuje predanost prema transformaciji IT-ja, uz umjerenu implementaciju modernih tehnologija u podatkovnim centrima

Stupanj 4 – Transformed (5 %): najdalje na putu prema transformaciji IT-ja

Većina ispitanih, njih 71 posto, slaže se da je transformacija IT neophodna za zadržavanje poslovne konkurentnosti. Od kompanija koje ulaze u segment Transformed, njih 85 posto smatra da imaju snažnu ili vrlo snažnu poziciju za tržišno natjecanje i uspjeh u sljedećih nekoliko godina, u odnosu na 43 posto kompanija koje zaostaju u transformaciji IT-ja.

‘Transformirane organizacije’ pokazuju najviše napretka u korištenju IT resursa za ubrzavanje inovacija i uvođenje proizvoda na tržište, automatiziranje manualnih procesa i zadataka te upravljanje IT-jem kao centrom za stvaranje profita, a ne troškova.

Navedene kompanije:

 • Premašuju postavljene ciljeve vezane uz prihode (96 %), za više od dva puta u odnosu na one koji zaostaju u transformaciji IT-ja
 • Visoka razina suradnje između IT-ja i osnovnog poslovanja je 8 puta vjerojatnija nego kod kompanija koje zaostaju u transformaciji IT-ja
 • Napravile su “izuzetan napredak” upravljajući IT-jem kao centrom za stvaranje profita (7 puta veća vjerojatnost nego kod kompanija na najnižem stupnju zrelosti)
 • Sedam puta je veća vjerojatnost da će IT biti vrednovan kao segment koji čini konkurentsku prednost
 • Šest puta je veća vjerojatnost da će se IT resursi koristiti za ubrzavanje procesa inoviranja i brže uvođenje proizvoda na tržište.

Prema ESG-u, usvajanje modernih tehnologija za podatkovne centre, poput skaliranih sustava pohrane podataka i konvergentne/hiper-konvergentne infrastrukture, može poboljšati agilnost i responzivnost infrastrukture, IT projekata i razvoja aplikacija.

Studija je pokazala da:

 • 54 posto ispitanih koristi konvergentnu ili hiper-konvergentnu infrastrukturu za podržavanje rada aplikacija
 • 58 posto ispitanih prihvatilo je skalirane sustave pohrane
 • Otprilike 50 posto ispitanih počelo je evaluirati, planirati ili implementirati softverski definirane tehnologije.

ESG je također pokazao kako usvajanje modernih IT procesa – poput upravljanja IT-jem kao javnim oblakom i korištenje DevOps metodologije – može biti atribut uspješno transformirane kompanije.

Prema studiji:

 • 26 posto svih ispitanika ima “značajne” ili “uspostavljene” mogućnosti za self-service
 • 65 posto svih ispitanika postiglo je “izuzetan” ili “prihvatljiv” napredak prema pružanju IT resursa korisnicima, kakve mogu dobiti od javnog pružatelja oblaka
 • 43 posto ispitanika smatra da je “u značajnoj” ili “zadovoljavajućoj” mjeri usvojilo formalne principe i najbolje prakse DevOps-a.

Transformacija IT-ja često se povezuje s učinkovitijom vezom između IT-ja i osnovnog poslovanja, što je potvrđeno i studijom:

 • 36 posto IT odjela i njihove rezultate jednom mjesečno ili kvartalno evaluira viši menadžment ili odbor direktora
 • U 39 posto organizacija voditelj IT-ja podnosi izvještaje predsjedniku Uprave
 • 61 posto kompanija koje najviše zaostaju u transformaciji IT-ja kaže da IT promatraju kao “stabilnog pružatelja usluga, ali na kraju kao generatora troškova”.

Studija Dell EMC IT Transformation Maturity Curve

The Dell EMC-sponsored research was conducted by Enterprise Strategy Group between Dec. 9, 2016, and Jan. 5, 2017, with a web-based survey of 1,000 senior IT executives, decision-making managers and staff familiar with their organizations’ current and future IT budget and spending plans and involved in their organizations’ infrastructure purchase processes in the U.S., Brazil, the United Kingdom, Germany, France, China, Japan and Australia. The respondents represented a variety of industries and enterprise-class organizations. At Dell EMC World in May 2017, experts will explore IT Transformation and how it enables organizations to achieve their digital transformation goals.

Komentiraj