Daruvarčani nezadovoljni: Dok im država i gradska vlast uz pomoć Peteka grade veteranski centar, novi vodoopskrbni sustav tek je u pripremi

Elektrocentar Petek, tvrtka prvoosumnjičenog u aferi JANAF Kreše Peteka, nastavila je izgradnju Veteranskog centra u Daruvaru, projekta vrijednog 91,5 milijuna kuna koji se financira sredstvima Europske unije, u sklopu projekta Uspostave veteranskih centara u Sinju, Šibeniku, Petrinji i Daruvaru ukupno vrijednog 328,79 milijuna kuna. Nositelj projekta je Ministarstvo branitelja koje sufinancira taj projekt s 15 posto, odnosno s oko 49 milijuna kuna. Međutim, Nacional je dobio prijave građana Daruvara koji su se požalili da se projekt izvodi u stoljetnoj “Rimskoj šumi” te da je zbog toga došlo do sječe stabala starih preko stotinu godina, a također su prosvjedovali zbog činjenice da se silni milijuni kuna ulažu u razne projekte u gradu, dok građani u centru grada za vrijeme malo većih oborina ne mogu konzumirati vodu iz slavine jer je ona vidljivo zagađena.

PHOTO: Marko Prpic/PIXSELL

 

Ministarstvo branitelja i Grad Daruvar, na čijem je čelu gradonačelnik Damir Lneniček, za Nacional su odgovorili da se predložena lokacija budućeg Veteranskog centra nalazi na prostoru bivše streljane i igrališta koje se nije koristilo, a preko puta hotela Termal uz “Rimsku šumu” te da zbog gradnje centra nije došlo do sječe stoljetne šume već je, kako je rekao gradonačelnik, “uklonjeno nekoliko desetaka stabala (joha, smreka, grab, lipa…) koja po svojoj veličini i debljini sigurno nisu stoljetna, već stara nekoliko desetljeća.”

Iz Ministarstva hrvatskih branitelja na čijem je čelu Tomo Medved, ujedno i potpredsjednik Vlade i zamjenik predsjednika HDZ-a, rekli su pak da su “predstavnici Hrvatskih šuma izlaskom na teren označili stabla koja su bila nužna za sječu zbog starosti i smetnje u obuhvatu”. Iz Studije predizvedivosti je vidljivo, kažu, kako je lokacija u Daruvaru 2015. odabrana u suradnji s lokalnom samoupravom i tadašnjim Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom.

PHOTO: Privatna arhiva

 

Potvrdili su i da tvrtka Elektrocentar Petek uredno izvodi radove.

“Radovi na izgradnji Veteranskog centra u Daruvaru odvijaju se u skladu s terminsko-financijskim planom te je na dan 31. listopada 2020. bilo izvršeno 6,78% svih radova.”

Petekova tvrtka radove je započela 8. lipnja, nakon što je završen postupak javne nabave u kojem su odabrani kao najpovoljniji izvođač, a rok za dovršetak projekta je 18 mjeseci.

“Datum objave poziva na platformi EOJN RH i u Službenom listu EU bio je 8. studenoga 2019. i ponudu je mogao podnijeti svaki zainteresirani gospodarski subjekt. U roku za dostavu ponuda zaprimljeno je sedam ponuda, od toga je jedna ponuda, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN) ocijenjena kao nepravilna, slijedom čega je odbijena. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)”. Nakon analize preostalih šest ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o. temeljem kriterija za odabir ponude ocijenjena ekonomski najpovoljnijom ponudom, slijedom čega je 4. svibnja 2020. sklopljen ugovor s navedenom tvrtkom te se isti primjenjuje”, objasnili su iz Ministarstva.

Oni također kažu da se Petek na natječaj prijavio samostalno, bez podizvođača, ali da je naknadno podnio, sukladno članku 224. st.1. t.2 ZJN-a, zahtjev za uvođenjem podugovaratelja, tvrtke Presoflex gradnja d.o.o.

“Uz Izvođačev zahtjev za uvođenjem podugovaratelja, dostavljena je cjelokupna dokumentacija kojom se dokazuje odsutnost osnova za isključenje (Izvadak iz sudskog registra, E-ESPD obrazac popunjen od strane podugovaratelja, Troškovnik s označenim stavkama, Izjava o nekažnjavanju u svoje ime i u ime trgovačkog društva, Potvrda o stanju duga, odnosno nepostojanju duga po osnovi javnih davanja za koja službenu evidenciju vodi Porezna uprava). Nakon pregleda dokumentacije, članovi Radne skupine Grupa 2, koji obavljaju stručno i administrativno-tehničko upravljanje projektom Izgradnje veteranskih centara u RH i praćenje izvršenja ugovornih obveza svih sudionika u izgradnji i ostalih sudionika u projektu, utvrdili su da prihvaćaju Izvođačev Zahtjev za uvođenjem podugovaratelja te predložili zaključivanje Dodatka osnovnom ugovoru”, odgovorili su iz Ministarstva.

PHOTO: Privatna arhiva

 

Kad je riječ o eventualnim preprekama da bi ta tvrtka izvodila projekt, Ministarstvo je odgovorilo da takve prepreke ne postoje:

“Prateći postupanje drugih državnih tijela prema osnivaču tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o., Ministarstvo hrvatskih branitelja je u rujnu zatražilo mišljenje od Uprave za javnu nabavu (MINGO-a), postoje li zapreke bilo kakve naravi za nastavkom suradnje s tvrtkom Elektrocentar Petek d.o.o., te ako iste postoje, koje su mogućnosti Ministarstva za daljnje postupanje. Iz Uprave za javnu nabavu potvrđeno nam je kako nema osnove za prekid suradnje budući da pri provođenju postupka javne nabave nisu postojale osnove za isključenje navedenog trgovačkog društva koje se odnose na djela korupcije propisana člancima Kaznenog zakona.”

Gradonačelnik Daruvara Damir Lneniček ističe da, osim što će u Veteranskom centru biti omogućena kvalitetna skrb za branitelje, taj centar omogućiti i zapošljavanje i ostanak ljudi u Daruvaru.

“Ono što je bivša vlast pokrenula, a sadašnja prihvatila je izgradnja složenog centra za skrb i brigu o hrvatskim braniteljima i veteranima (cca. 150 korisnika), gdje će posao naći 50-ak djelatnika, što u današnjim uvjetima znači ostanak 50 obitelji u našem najljepšem malom gradu”, kaže Lneniček.

PHOTO: Privatna arhiva

 

Kad je pak riječ o prigovorima građana kako se ogroman novac ulaže u veteranski centar, dok građani nemaju čistu vodu, Lneniček kaže:

“Tijekom ove 2020. godine samo je dva puta utvrđena nesukladnost vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe na području Grada Daruvara i to samo na pojedinim lokacijama, a nijedna nije bila u stambenim zgradama u centru grada, što sigurno ne upućuje na značajnije probleme vodoopskrbnog sustava”. U prilog svojim tvrdnjama dostavio je i dva izvješća o kvaliteti vode od 4. studenoga.

Nacional je, međutim, dobio dojavu od građana iz zgrada u samom centru Daruvara koji već mjesecima piju flaširanu vodu zbog straha od zaraze. Primijetili su i da su radnici komunalnog poduzeća ubacivali neko sredstvo, pretpostavlja se da je riječ o kloru, u vodoopskrbni sustav, nakon što su poslali prijavu nadležnim inspekcijama. Dostavili su i nalaz inspekcije iz kojeg se vidi da je razina klora u testiranoj vodi 0,04 mg/l, dok je minimalno potrebna razina 0,05 mg/l. U međuvremenu, od dana prijave, ističu da se kvaliteta vode donekle popravila.

Na pitanje je li ipak u planu obnova vodoopskrbnog sustava i to po mogućnosti novcem iz EU projekata, gradonačelnik je odgovorio potvrdno, ali da je projekt tek u fazi pripreme:

“Grad Daruvar je partner na EU projektu Aglomeracija Daruvar kojim je predviđena rekonstrukcija 18 km vodovodne mreže uglavnom gradskih vodova te je istim predviđena i rekonstrukcija te modernizacija Uređaja za preradu pitke vode te odvodnje u iznosu ukupnom više od 200 milijuna kuna i taj se projekt nalazi u fazi pripreme i nakon određivanje lokacije pročistača ide na prijavu. Ujedno, svake godine se provode razni projekti na modernizaciji sustava javne vodoopskrbe koji se provode uz sufinanciranje Hrvatskih voda i javnog isporučitelja vodnih usluga Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.”

PHOTO: Privatna arhiva

Komentiraj