Dan otvorenih vrata javnih bilježnika

Zarko Basic/PIXSELL

Hrvatska javnobilježnička komora (HJK) obilježila je Europski dan građanskog pravosuđa Danom otvorenih vrata tijekom kojega su zainteresirani građani mogli posjetiti javnobilježničke urede i poslušati predavanja o zaštiti potrošača i anticipiranim naredbama.

O zaštiti potrošača u sjedištu Komore govorila je javnobilježnička prisjednica Željka Belić izlaganjem o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju u kojem su predočeni značenje klauzula u ugovorima o kreditu, ciklus financiranja, karakteristična sredstva osiguranja te prava građana kao potrošača.

Javni bilježnici na raspolaganju za pouke o pravnim posljedicama sklapanja ugovora

“Bankarski jezik bez sumnje zna biti kompliciran i teško razumljiv. Uočeno je kako su stranke u praksi sklone preskočiti dijelove ugovora koje ne razumiju iz prvog pokušaja te s nestrpljenjem čekaju kraj solemnizacije. Od financijske krize je ipak porasla svijest građana, a središnja je poruka da stranke imaju pravo na punu informiranost i pouku o  pravnim posljedicama sklapanja ugovora, za što im na raspolaganju stoji upravo javni bilježnik”, istaknula je Belić.

Izlaganje o anticipiranim naredbama održala je javnobilježnička prisjednica Sandra Skala. Anticipirane naredbe su izjave kojima davatelj izjave uređuje određene odnose u budućnosti. Daju se u zakonom propisanom obliku pred javnim bilježnikom koji sastavlja odgovarajuće isprave i strankama objašnjava pravne posljedice, kažu u Komori.

Tako davatelj izjave prema Obiteljskom zakonu može odrediti skrbnika maloljetnog djeteta za slučaj vlastite smrti, posebnog skrbnika, ili dati anticipirane naredbe o određenim medicinskim postupcima. Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama se na isti način određuje osoba od povjerenja koja će biti ovlaštena dati ili uskratiti suglasnosti na određene medicinske postupke. Obvezujuće izjave primjenjuju se kod osoba koje uslijed zdravstvenog stanja (npr. Alzheimerova bolest) ili stila života (ovisnosti) znaju da mogu izgubiti sposobnost rasuđivanja pa žele odrediti osobu koja će umjesto njih brinuti o njihovoj dobrobiti.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama propisuje vođenje registra te statistički podaci ukazuju na porast primjene ovog instituta u praksi.

Anticipirane naredbe – nov institut u području prava zaštite ranjivih osoba

“Anticipirane naredbe predstavljaju relativno novi institut našeg pravnog poretka i uvedene su u područje obiteljsko-pravnih i statusnih odnosa Obiteljskim zakonom iz 2014. godine. Njima zakonodavac snažno afirmira načelo autonomije volje pojedinca, jer mu omogućuje da u vrijeme dok je poslovno sposoban, izjavom danom u strogo propisanoj formi (javnobilježnička isprava), unaprijed odluči o različitim životnim situacijama za slučaj njegove buduće nesposobnosti da takve odluke donese samostalno. Omogućavanjem davanja obvezujućih uputa odnosno izražavanja želja o statusnim pitanjima i pitanjima vezanima za zdravlje ili liječenje pojedinca za slučaj njegove buduće nesposobnosti, dodatno promiču pravo na privatnost i samoodređenje svakog pojedinca”, zaključila je Skala.

Predsjednica Komore, Lucija Popov izjavila je da je Dan otvorenih vrata postao tradicionalna manifestacija kojom bilježnici žele skrenuli pažnju da je riječ o službi koja vodi računa o pravnoj zaštiti građana.

Komentiraj