Croatia Airlines

Croatia Airlines i reprezentativni sindikati potpisali novi kolektivni ugovor

Nakon više od dvije godine trajanja kolektivnih pregovora, Croatia Airlines i njezina dva reprezentativna sindikata, koji predstavljaju sve grupe radnika, potpisali su novi kolektivni ugovor.

Ugovor je potpisan na razdoblje od pet godina, za razliku od prijašnjih koji su potpisivani na najviše dvije godine. Novi sporazum u okvirima je realnih financijskih mogućnosti kompanije, a dodatan prostor u postizanju dogovora donijele su Izmjene pravila o porezu na dohodak, koje su omogućile uvođenje novih neoporezivih primitaka.

“Ovom prilikom vrijedi podsjetiti kako je prijašnji kolektivni ugovor istekao 31. prosinca 2016. godine, ali da ga je Croatia Airlines proteklih 25 mjeseci produženo primjenjivala i tako sačuvala dostignutu razinu socijalnih prava radnika.

Zajednički je stav Uprave i sindikata da je novim kolektivnim ugovorom osiguran dugotrajan socijalni mir, što je važna pretpostavka za redovito i stabilno poslovanje, osobito tijekom turističke sezone u kojoj kompanija ostvaruje najveće prihode.

Danas potpisani ugovor ima i veliku važnost za sljedeću razvojnu fazu Croatia Airlinesa u kojoj je cilj pronaći strateškog partnera tvrtke u skladu s Nacionalnim programom reformi Vlade Republike Hrvatske. Dogovorom sa sindikatima ostvarene su i pretpostavke za redovno poslovanje u budućnosti”, piše u objavi za medije.

Komentiraj