Crnovrati ždral je u Tibetu simbol sreće

Screenshot YouTube

Crnovrati ždral je vrlo cijenjena životinja u Tibetu, skoro kao veliki panda. Lokalno stanovništvu smatra kako je vidjeti crnovratog ždrala simbol sreće.

Više od 800 vrsta ptica obitava na Tibetanskoj visoravni, a ovu vrst ždrala možemo pronaći u močvarama, jezerima i na obalama rijeka. Pojedina jata obitavaju i na visinima do pet tisuća metara.

Ždralovi imaju duge noge i vratove. Rasponom krila pokazuju svu svoju ljepotu, što koriste i prilikom udvaranja. To je diljem svijeta poznato kao “ždralov ples”. Gnijezde se u močvarnim područjima u blizini vode.

Sve vrste ždralova su ptice selice i prevaljuju velike udaljenosti radi prezimljavanja. Od čaplji se razlikuju kraćim kljunom i dosta su veći.

Komentiraj