HINA/ Mario STRMOTIĆ

ĆORIĆ ‘Karepovac nije opasan za Splićane’

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić obišao je u četvrtak poslijepodne odlagalište Krepovac, s kojeg se otkad se sanira širi smrad, i nakon obilaska je poručio građanima da mogu biti potpuno mirni za svoje zdravlje jer su mjerenja pokazala da je zrak zdravstveno ispravan, a neugodni mirisi bit će ublaženi mjerama koje počinju odmah.

Ministar je istaknuo da dosadašnja mjerenja napravljena na Karepovcu pokazuju da za građane Splita nema opasnosti. Od 12. do 31. siječnja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provelo je nadzor i od danas se počinje s mjerama  kako bi se smanjio neugodni miris, koji nije štetan za zdravlje građana, rekao je ministar Ćorić. On je nakon obilaska Karepovca održao sastanak s gradonačelnikom  Androm Krstulovićem Oparom, i gradskim vijećnicima, a na njemu je bio i  ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

“U narednom razdoblju plohe koje se nalaze na gradilištu i koje se saniraju trebat će se s jedne strane prekrivati, a s druge strane tretirati kemikalijom koja će smanjiti intezitet neugodnog mirisa. Okolišna dozvola rješenjem nije bila potrebna i ja nemam razloga sumnjati u odluke svojih prethodnika na čelu Ministarstva. Ove mjere neće usporiti radove na sanaciji Karepovca. Radovi će se nastaviti jačim tempom. Sanacija Karepovca nema alternativu i to je sada najveće nesanirano odlagalište otpada u Hrvatskoj”, rekao je ministar Ćorić. Dodao je i da uz primjenu mjera koje je inspekcijski nadzor naložio neugodni mirisi s Karepovca biti manji.

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da se, budući da nova količina novog komunalnog otpada nije promijenila zahvat, nije išlo na novu studiju na okoliš. To je bilo mišljenje stručnjaka Ministarstva, kazao je.

Capak: Kemikalije za ublažavanje smrada nisu opasne

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kako se sanacija provodi upravo radi zaštite zdravlja građana jer je dosadašnje stanje ugrožavalo njihovo zdravlje zbog procjednih voda koje su onečišćene, te stakleničkih i odlagališnih plinova.

“Za sada plinovi koji se mjere pokazuju da nema ugroze za zdravlje ljudi. Neki od odlagališnih plinova izrazito smrde, oni izazivaju iritaciju, pa čak i povraćanje. Ono što je važno reći je da je granica smetanja tih plinova daleko ispod granice koja je opasna po zdravlje. Lebdeće čestice se također mjere, a odlagalište nije jedini njihov izvor već i sam grad, promet, industrija”, kazao je Capak.

“Kemikalije koje se sada koriste za prskanje nisu opasne za ljude. Imaju dozvolu Zavoda za toksilogiju”, poručio je Capak.

Opara: Građani mogu biti mirni

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je rekao da su održali kvalitetan sastanak i da građani mogu biti potpuno mirni s obzirom da je povjerenje u struku vraćeno.  “Inspekcijski nadzor koji je nedavno završen naložio je dvije mjere koja za cilj imaju smanjenje neugodnih mirisa, a one se primjenjuju od danas. U narednom razdoblju intenzivirat ćemo radove u večernjim satima kako bismo što prije završili ovu fazu sanacije”, kazao je Krstulović Opara.

Predsjednik Gradskog vijeća Splita Jure Šundov je najavio kako će se 19. veljače održati tematska sjednica o Karepovcu do kada se izvođač radova, Grad Split, Ministarstvo i svi ostali mogu dobro pripremiti. Na sjednici će biti multimedijalna prezentacija projekta, te će se odgovoriti na svi pitanja koja se pojavljuju i postavljaju u javnosti.

“Sada ne znam kakav će biti zaključak na Gradskom vijeću. Pitanje je je li sve što se učinilo do sada u skladu s pravilima, je li se nešto prekoračilo, je li štetno za zdravlje što udišemo”, kazao je Šundov.

Komentiraj