FaH

CESI: Pobačaj i dalje meta neokonzervativnih napada na prava žena

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) izrazio je u četvrtak zabrinutost zbog odluke Ustavnog suda koji, iako je odbacio zahtjev za ocjenom ustavnosti Zakona o pobačaju, nalaže zakonodavcu da donese novi zakon, jer smatra da će pobačaj na zahtjev žene i dalje biti glavna meta napada na seksualna i reproduktivna prava žena, koji vode neokonzervativne, desničarske i klerikalne snage u hrvatskom društvu.

Stoga CESI traži od zakonodavca da se rukovodi uspostavljenim standardima za zaštitu ljudskih prava i ne dozvoli da ideološki i religijski stavovi određenih skupina o pravu na život utječu na tu odluku.

Zahtijeva da se ne narušavaju već stečena prava, dostojanstvo i zdravlje žena, da ih se ne ograničava u ravnopravnom sudjelovanju u svim aspektima života, da se ženama omogući uživanje u njihovoj seksualnosti, da slobodno i odgovorno donose informirane odluke o vlastitom tijelu i potomstvu i da se zaštite od bolesti i nasilja.

U CESI-ju predviđaju da će novi zakon biti restriktivniji, žene će trebati proći savjetovanje prije zahvata i uvest će se obavezno razdoblje čekanja. Istraživanja pokazuju da takvi postupci samo dodatno traumatiziraju žene koje su već donijele odluku, a ne postoji nijedan dokaz da takvo savjetovanje predstavlja dobrobit za ženu.

S obzirom na pritiske i stigmatizaciju žena koje se odluče na pobačaj, moguće je, ističe CESI, da će se raditi o pristranom savjetovanju. Iskustva drugih zemalja pokazuju da su na taj način samo stvorene dodatne prepreke u pristupu prekidu trudnoće, promiču se stereotipi i diskriminatorni stavovi, te narušavaju ženska prava.

“Uvođenje takvih ograničenja u zakone i politike dovodi u pitanje poštivanje međunarodnih standarda za zaštitu ljudskih prava. Međunarodni i Europski mehanizmi upozoravaju da se takvim ograničenjima krši pravo na privatnost, pravo na zdravlje, pravo na ravnopravnost”, ističe CESI.

Komentiraj