Hello

Kategorija: Kolumnisti

NACIONALNA GROUPIE: Antifa fa la si mi ti fala ti

‘Parking na Rebru je na ime ŠKORINE ŽENE KIM ANN. Škorin slogan je ‘Zato što svoje volim’. Ako voli svoje, onda je i njegov parking kao što je i žena njegova. Moj stari je, za razliku od Škore, bio u ratu, borio…

LINIJA ŽIVOTA: Ne čuju gnjev deprivilegiranih

Želja za socijalnom pravdom u mnogo slučajeva već je funkcionirala kao politička energija. Potmuli tutanj socijalnog nezadovoljstva i gnjeva iz utrobe Hrvatske, tutanj kakav se otvoreno i, čini se, nezaustavljivo razlijeva SAD-om, tri najjače političke grupacije uopće ne registriraju Odvratni transparent…

OTROVNA POLITIKA: Rasizam na rvacki način

Rvatinama su za sve, umjesto crnaca, Meksikanaca ili Arapa – KRIVI SRBI. Što bi se onda uzrujavali zbog nasilja nad tamo nekim Afroamerikancima Dok se cijela Amerika i pola civilizirane Europe dižu protiv rasizma, a trgovima i ulicama marširaju mase demonstranata…