Hello

Kategorija: Kolumnisti

OTROVNA POLITIKA Despacito

I u slučaju Rusije premijer ANDREJ SJEDI NA DVA STOLCA i ne žuri se s reakcijom jer čeka da ga Jean Claude Juncker opet uštipne za dupe i kaže mu što da radi. Despacito, rekli bi u pjesmi koja je zabranjena u…

DIMNA ZAVJESA Kako Hrvatska tiho i sigurno tone u siromaštvo

Nakon 20 godina u kapitalizmu, Hrvatska je siromašnija nego što je bila u socijalizmu. Pretekli su nas svi. I RUMUNJI, I MAĐARI, I ČESI. Razlike između bogatih i siromašnih se povećavaju, nestaje srednji sloj koji je u socijalizmu bio kritična masa napretka….

NACIONALNA GROUPIE Bordel za mačke

Cura mi govori da sam užasno sebičan i da zato volim mačke koje su isto takve. Koga ja uopće mogu udomit kad je mene zapravo udomio Milan Bandić, dao mi na korištenje stan u kojem je prije živjela VESNA PARUN… Bandić ima…

nacional banner
nacional banner