HINA/ Damir SENČAR

Carinski sindikat poziva ministra Orepića da ih podrži u “borbi” za izjednačavanje prava s policajcima

Carinski sindikat Hrvatske (CSH) reagirao je u subotu na najavu ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića da se planira izjednačiti primanja policijskog službenika početnika s carinikom treće vrste te ga pozvao da podrži taj sindikat u “borbi” za izjednačavanje svih ostalih prava.

CSH smatra da policijski i carinski službenici imaju “sramotno i ponižavajuće male plaće” te je u potpunosti suglasan s ministrom Orepićem da se plaće policijskih i carinskih službenika izjednače. No, kako ističu, bez obzira na početni koeficijent, carinski službenici u konačnici imaju manju plaću od policijskih službenika. CSH je pozvao ministra Orepića da podrži taj sindikat u “borbi” za izjednačavanje svih ostalih prava, kao što su prava na beneficirani staž i prava po pitanju odlaska policijskih i carinskih službenika u mirovinu.

Taj sindikat, navodi se u priopćenju, iskreno se nada da će se ministar Orepić svesrdno zalagati da u budućem Zakonu o plaćama državnih službenika, policijski i carinski službenici budu izjednačeni.

CSH u priopćenju podsjeća ministra Orepića da i carinski  službenici rade na ulici i da su izloženi  svakodnevnom riziku po život i zdravlje, ali da srodne poslove koje obavlja jedan carinski  službenik  istodobno obavlja pet i više policijskih službenika.

Komentiraj