Camus je u romanu ‘Kuga’ opisao ono što se nama sada događa

Albert Camus rođen je u jesen 1913. godine u francuskom Alžiru, a preminuo je 4. siječnja 1960. godine, nakon što je doživio prometnu nesreću. U njegovom poznatom romanu ‘Kuga’, Camus se bavi životnim pitanjima, čovjekovom unutarnjom borbom koja se događa kada nastupi neka izvanredna situacija, u trenucima kada svi postupaju na drukčiji način: neki traže religiozno objašnjenje, neki znanstveno, neki bježe, a neki se mire sa sudbinom.

“Elementarne nepogode su doista obična pojava, no ljudi u njih teško vjeruju kad ih snađu. Svijet je doživio toliko kugâ koliko ratova, a ipak kuge i ratovi zateknu ljude uvijek nepripravne. (…) Kad bukne rat, ljudi kažu: ‘To neće trajati, to je preglupo!’ Rat je zacijelo ‘preglup’, ali to ne smeta da ne bi trajao. Glupost je uvijek uporna, svijet bi to primijetio kad ne bi uvijek mislio samo na sebe. (…) , čovjek drži da je to nešto irealno, ružan san koji će proći. Ali ne prolazi nego se nastavlja, a prolaze ljudi i to ponajprije humanisti, jer nisu poduzeli mjere opreza. Naši sugrađani ne bijahu više krivi nego ostali svijet: zaboravili su biti skromni! Mislili su da je njima još uvijek sve moguće, što bi pretpostavljalo da su katastrofe o kojima je riječ nemoguće. Bavili su se dalje svojim poslovima, spremali se na put i stvarali zaključke, imajući svoj sud o ovome ili onome. Kako da misle na kugu, koja ukida budućnost, mijenjanje mjesta i diskusije? Vjerovali su da su slobodni, a nitko neće biti slobodan dok bude elementarnih zala.”

Komentiraj