‘Brač svoju bogatu sakralnu baštinu može nuditi turistima’

Tomislav Čuveljak

Izložba ‘Sakralna baština otoka brača – itinerari kulturnog turizma’ kroz predstavljanje sakralne arhitekture otoka govori i o stanovništvu otoka i kršćanskoj vjeri od kasnoantičkog do novovjekovnog razdoblja, a Brač je s čak 116 crkava i samostana jedinstven na Mediteranu

Otok Brač ima 116 sakralnih objekata pa je po tome jedinstven u Hrvatskoj, a možda i na Mediteranu. Kako bi se na to skrenula pažnja, osmišljena je izložba “Sakralna baština otoka Brača – Itinerari kulturnog turizma” koja kroz predstavljanje sakralne arhitekture otoka govori i o stanovništvu otoka i njegovoj kršćanskoj vjeri od kasnoantičkog do novovjekovnog razdoblja. Izložba će u zagrebačkom Arheološkom muzeju biti otvorena do 16. lipnja 2019., a realizirana je uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Sakralna baština otoka Brača na izložbi je podijeljena na ranokršćanske crkve, srednjovjekovne crkve, crkve na mjestima pretkršćanskih kultova, župne crkve te samostane i eremitaže…

Pročitajte više u novom broju Nacionala…

Komentiraj