BOŠNJAKOVIĆ ‘Dobro je da država može i ne mora kazniti pozdrav ZDS’

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je za N1 televiziju kako je “dobro da je zakonska odredba o kriminaliziranju pozdrava ZDS napisana tako široko da ga se u jednom slučaju izvikivanje tog pozdrava može kazniti, a u drugome ne”.

Komentirajući slučaj iz Srinjina, kada su djeca izvikivala “za dom spremni” nakon sportskog susreta sa srpskim vršnjacima, ministar je izjavio kako smatra da u Hrvatskoj nije potrebno donijeti zakon po uzoru na Austriju, koji bi definirao precizno koje simbole kojih totalitarnih režima treba zabraniti.

“Mislim da mi imamo jedno kazneno djelo koje je dimenzionirano u Kaznenom zakonu koje obuhvaća sve ovakve situacije temeljem tog kaznenog djela moguće je ta djela procesuirati”, smatra ministar, dodavši kako su situacije različite, a samim time je različita i sudska praksa.

“S te strane mislim da takvo kazeneno djelo, koje je široko dimenzionirano, omogućava sudskoj praksi da vodi računa o svakom tom događaju koji ima svoje specifičnosti – je li to u okviru ili nije u okviru”, kazao je, dodavši kako je to “dobro”.

Dodao je i da je to dobro.

“Mislim da je to dobro. Mislim da je ovo, u ovom trenutku u kojem se nalazimo i uvjetima u kojima jesmo, omogućava sucu da sagleda okolnosti i posebnosti svakog slučaja i da može djelovati na ovaj način”, zaključio je ministar.

Komentiraj