Bolnički liječnici uputili otvoreno pismo

HINA/ Edvard ŠUŠAK

Hrvatska udruga bolničkih liječnika uputila je u utorak otvoreno pismo ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, ministru pravosuđa Draženu Božnjakoviću, glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu, predsjedniku Građanskog odjela Vrhovnog suda RH Damiru Kontrecu i predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću. Pismo Vam prenosimo u cijelosti:

“Obraćamo Vam se zbog teksta pod naslovom „Ovo je ozbiljno: Telegram je došao do dokumenta kojim je ministar Kujundžić pokušao utjecati na sudove“ objavljenom na www.telegram.hr 28. siječnja 2018. godine.

U navedenom tekstu prenose se dijelovi dopisa koji je Ministar zdravstva uputio Ministru pravosuđa, a čiju autentičnost su oba Ministra potvrdila svojim nastupima u medijima.

Dopis je na neki način reakcija Ministra zdravstva na 30tak pravomoćnih presuda u korist liječnika, koji su tužili bolnice za krivo obračunate prekovremene sate, a s tim velikim problemom Hrvatska udruga bolničkih liječnika je nedavno upoznala javnost. Iz teksta se iščitava pokušaj utjecaja na Ministra pravosuđa kako bi isti izvan ustavnih ovlasti izvršio pritisak na sudbenu vlast Republike Hrvatske.

U tekstu Ministar zdravstva ”želi ukazati na različitu praksu županijskih sudova koji na temelju istih činjeničnih okolnosti donose potpuno oprečne sudske presude te zauzimaju različita pravna shvaćanja na isto materijalno-pravno pitanje” zbog čega želi „ukazati na neophodnost ujednačavanja sudske prakse”, jer „zauzimanjem pravnog stajališta pojedinih sudova dolazi do ozbiljnog proširivanja i povećanja materijalnih prava radnika koja nisu kao takva ugovorena Kolektivnim ugovorom, što u konačnici dovodi do bitnog povećanja financijskih sredstva za provedbu tih odredbi”. Osim toga navodi kako „različita tumačenja drugostupanjskih sudova dovode do pravne nesigurnosti te potencijalno velikog financijskog tereta za zdravstveni sustav.”

Hrvatska udruga bolničkih liječnika ističe potrebu usuglašavanja sudske prakse na način da se neovisnost sudbene vlasti očituje donošenjem odluka na osnovu činjenica i dokaza iznesenih u sudskim postupcima, a ne zbog neustavnog pritiska izvršne na sudbenu vlast. Osim toga ističemo, kako je prema podacima s kojima raspolaže Hrvatska udruga bolničkih liječnika, u potpunosti krivo kalibriran centralni obračun plaća tzv. COP, zbog čega se ne radi samo o krivom obračunu prekovremenih sati nego i o krivom izračunu osnovne plaće sukladno člancima 47. i 51. važećeg Kolektivnog ugovora!

Dodatno ističemo kako bi bilo kakav utjecaj Ministra pravosuđa na sudsku praksu bio u potpunosti neprimjeren, a osim toga i opasan neustavni presedan uplitanja izvršne u sudbenu vlast čime bi bile narušene osnovne ustavne odrednice Republike Hrvatske.

Od gore navedenih naslova zahtjevamo žurna očitovanja, a od mjerodavnih institucija da se provedu sve potrebne mjere kako bi se ovakva neustavna praksa u budućnosti spriječila. Nadalje, držimo da su postupcima iz objavljenog teksta u određenoj mjeri nepovratno kontaminirani sudski procesi koji su tijeku ili se tek spremaju, stoga će HUBOL s posebnom pozornošću pratiti njihove ishode na pojedinim sudovima kako bi se cijela hrvatska javnost uvjerila da doista nije došlo do protuustavnog i protuzakonitog utjecaja na neovisnost sudstva”, navodi se u pismu.

Komentiraj