Bjelovar gradi najmoderniji sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj

Izgradnja sortirnice vrijedne 45 milijuna kuna stavlja Bjelovar na vrh ljestvice učinkovitog gospodarenja otpadom

Grad Bjelovar provodi projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“ kojim će se povećati količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, a samim time i smanjiti količina komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalištu “Doline”.

U Bjelovaru je potpisan ugovor kojim počinje izgradnja sortirnice otpada na odlagalištu Doline, a projekt je vrijedan 45 milijuna kuna. Od toga EU sufinanciranje iznosi 36.820.203,79 kn, a ostatak će se namaknuti iz domaćih izvora te proračuna Grada Bjelovara.

“Bjelovar ovime čini divovski korak prema potupuno učinkovitom i održivom gospodarenju otpadom i bit će prvi grad u Hrvatskoj koji će zapravo imati reciklažni centar. Naime, uz sortirnicu odmah će ići i izgradnja kompostane, a već smo napravili dva reciklažna dvorišta, proširili Doline, nabavili nove kamione za odvojeno prikupljanje otpada. Kad to sve zbrojimo ulaganja u gospodarenje otpadom se penju na 100 milijuna kuna. Ovim rješavamo i zbrinjavanje otpada za 60 posto županije jer uz Bjelovar, tu će se reciklirati i otpad iz Daruvara te još 12 općina”, kazao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

Novu sortirnicu otpada će opremiti tvrtka Tehnix iz Varaždina jedan od europskih lidera u tehnologiji zbrinjavanja otpada.

“U sortirnicu po prvi put u Hrvatskoj ugrađujemo novu tehnologiju koju smo razvili i koja omogućava razdvajanje osam vrsta sirovina te automatsko izdvajanje bio otpada i ostavlja minimalne količine za klasično odlaganje”, istaknuo je Đuro Horvat, predsjednik Uprave Tehnixa.

Horvat je naglasio kako je zadovoljan što će raditi na ovom održivom projektu koji je zaokruženi sustav gospodarenja otpadom i brige za okoliš koji se naslanja na politiku Europske unije i Zeleni plan.

Najbolje suvremeno rješenje

“Ovo je najbolje suvremeno rješenje koje smo razvili. Svojim znanjem i vještinama osmislili smo sustav tehnološke industrijske reciklaže otpada prema svim regulativama, koji osigurava održivu budućnost. Ugradit će se najnovije tehnologije koje ćemo krajem sljedeće godine pustiti u pogon. Nakon Irana, Ukrajine i brojnih drugih zemalja, Bjelovar dobiva najveći stupanj reciklaže kojim štitimo okoliš, smanjujemo klimatske promjene i emisije CO2 te stvaramo nove vrijednosti u sustavu kružne ekonomije”, istaknuo je Horvat.

Grad Bjelovar je nositelj projekta, a sudionici u projektu su Grad Daruvar, Općina Dežanovac, Općina Đulovac, Općina Kapela, Općina Končanica, Općina Nova Rača, Općina Rovišće, Općina Severin, Općina Sirač, Općina Šandrovac, Općina Velika Pisanica, Općina Veliko Trojstvo i Općina Zrinski Topolovac. Provedbom projekta doprinosi se povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu kroz osiguranje razvrstavanja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na cijelom području obuhvata projekta.

Postrojenje će se izgraditi u Gradu Bjelovaru u naselju Prespi. Lokacija se nalazi pokraj reciklažnog dvorišta i odlagališta otpada “Doline”, u neposrednoj blizini državne ceste Bjelovar-Daruvar. Projekt obuhvaća veći dio Bjelovarsko-bilogorske županije.

Komentiraj

nacional banner
nacional banner