BILANCA PLENKOVIĆEVIH VLADA Snažan rast korupcije u Hrvatskoj, posebno je kritična bila 2019. godina

Autor:

Premijer Andrej Plenković

Patrik Macek/PIXSELL

Udio korupcijskih kaznenih djela u gospodarskom kriminalitetu u razdoblju od 2020. do 2023. godine iznosi 18,3 posto, a u razdoblju od 2016. do 2019. godine je iznosio 13,1 posto, piše u novom izvještaju Ministarstva unutarnjih poslova.

U oba je razdoblja 2019. godine zabilježen najviši udio korupcijskih kaznenih djela u ukupnoj masi gospodarskih kaznenih djela, piše Forbes Hrvatska.

‘Uhvaćena’ korupcija, a ne paušalna ocjena

Prigodom aktualne primopredaje vlasti dobili smo i najnoviju priliku da saznamo kako stoje stvari s korupcijom u Hrvatskoj i to iz perspektive MUP-a. Dakle, ne radi se o paušalnoj ocjeni političara ili pak rezultatu ankete o percepciji korupcije u Hrvatskoj, nego o konkretnoj, „uhvaćenoj“ korupciji.

MUP, naime, u svom izvještaju, među ostalim, govori o svojim rezultatima u suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije, odnosno o „sprječavanju nanošenja štete državnom proračunu i repersivnim aktivnostima koje imaju antikoruptivni karakter“.

Korupcija se povećala tijekom dvije Plenkovićeve vlade

Evo što iz toga možemo saznati o „uhvaćenoj“ korupciji u Hrvatskoj za trajanja zadnje dvije vlade koje je vodio Andrej Plenković.

Svakako, udio korupcijskih kaznenih djela se prema MUP-ovoj statistici – a ne samo percepciji javnosti – povećao u zadnje četiri godine. Ako se, pak, gleda godina po godina, onda je za koruptivna djela posebno „hot“ bila 2019. godina.

Naime, kako stoji u izvještaju MUP-u, udio korupcijskih kaznenih djela u gospodarskom kriminalitetu u razdoblju od 2020. do 2023. godine iznosi 18,3 posto, dok u razdoblju od 2016. do 2019. iznosi 13,1 posto.

Posebno je bitno za istaknuti kako je 2019. godine zabilježen najviši udio korupcijskih kaznenih djela u ukupnoj masi gospodarskih kaznenih djela, pa i u odnosu na 2014. godinu u kojoj je do sada zabilježen najveći udio korupcijskih kaznenih djela te iznosi 19 posto“, piše u izvješću MUP-a.

Obrazlažu pritom da takvi rezultati pokazuju da su uloženi znatni napori u sprječavanju korupcije u području javne uprave, zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države, te zaključuju da treba nastaviti na podizanju svijesti građana o važnosti prijavljivanja koruptivnih kaznenih djela.

U prva tri mjeseca 2024. prijavljeno više od tisuću kaznenih djela iz područja korupcije i gospodarskog kriminala

U izvješću se napominje i da zbog složenosti i dugotrajnosti kriminalističkih istraživanja korupcijskih kaznenih djela dolazi do oscilacija u broju prijavljenih kaznenih djela na godišnjoj razini.

Inače, ukupno gledano, broj kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije u razdoblju od 2020. do 2024. godine iznosio je 19.562,  a od toga je u prva pri mjeseca 2024. godine prijavljeno 1018 kaznenih djela.

Ukupno utvrđena materijalna šteta kaznenim djelima iz ovog područja kriminaliteta u 2022. godini iznosila je 2.677.556.140 kuna (355.372.770,59 eura), dok je 2023. godine iznosila 4.884.500.677 kuna odnosno 651.266.757 eura, što predstavlja porast od 82,38 posto.

Šteta od korupcije samo u prva tri mjeseca 2024. iznosila preko 35 milijuna eura

U MUP-u ističu da se uspješnost borbe protiv gospodarskog kriminaliteta i korupcije najviše vidi kroz iznos materijalne štetu ostvarene tim kaznenim djelima. Tako navode da je od 2020. do 2024. godine ona iznosila 1.683.313.401 eura, dok je u razdoblju od 2016. do 2019. godine iznosila 804.053.528 eura, što je porast od 109 posto.

Dodaju da je samo u prva tri mjeseca ove godine materijalna šteta prouzročena tim kaznenim djelima iznosila 35.489.343 eura.

Izbjegavanje plaćanja PDV-a

Potom analiziraju proračunske gubitke uzrokovane zlouporabama sustava PDV-a i prijevarama s njim u vezi – objašnjavaju da unutar EU-a nema graničnih kontrole za trgovinu, a izvoz robe i usluga u drugu državu članicu je izuzet iz sustava PDV-a, pa se na tu robu i usluge porez ne naplati ni u državi u kojoj se one isporučuju ni u državi u kojoj se konzumiraju.

VISOKI IZVOR ‘Plenković je ostavio u Vladi kompromitirane ministre jer se ne planira dugo zadržati u Hrvatskoj’

U razdoblju od 2019. pa do 2022. godine bio je prisutan trend „uglavnom kontinuiranog povećanja kaznenih djela koja su povezana sa PDV prijevarama, dok je za razdoblje 2022. – 2023. primjetan blagi pad“, kažu, a prenosi Forbes Hrvatska.

 

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.