Tvrtka Philip Morris International (PMI) sve je bliže cilju – društvu bez dima cigarete.

Dok je ideja o grijanju duhana prisutna već duže vrijeme, tek sada je uz tehnološki i znanstveni napredak pronađen način kako grijati duhan i u isto vrijeme imati  alternativni proizvod koji odgovara pušačima.

Konzumiranje duhana koristeći tehnologiju grijanja, nasuprot izgaranju duhana ima prednost u činjenici da za korištenje nije potrebna vatra, ne nastaje dim, manje je štetnih sastojaka, nema neugodnog mirisa niti pepela.

Još uvijek su ovakvi proizvodi relativno nepoznati široj javnosti. Tomu je primarni razlog što se radi o relativno novim proizvodima koji su se tek nedavno počeli pojavljivati na tržištima.

Kod jednoga od komercijaliziranih bezdimnih proizvoda PMI-a pod imenom IQOS duhan se grije, ali ne izgara te se stoga ne stvara dim, već se stvara para sa značajno manje štetnih i potencijalno štetnih sastojaka u odnosu na one koji se nalaze u dimu cigareta.

PMI je uključen u razvoj i komercijalizaciju proizvoda sa smanjenim rizikom (Reduced-Risk Products – RRP).

RRP je termin koji koristimo za proizvode koji imaju, ili mogu imati, ili imaju potencijal smanjene štetnosti za pušače koji počnu koristiti ove proizvode umjesto da nastave pušiti.

www.pmi.com

www.pmiscience.com

Komentiraj