Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilio je da je hrvatska sportašica Sandra Perković bila u sukobu interesa jer je od grada 2016. primila nagradu od 50.000 kuna za Zagrepčanku godine na što nije imala pravo jer je u isto vrijeme bila saborska zastupnica, javlja HRT (VIDEO).

Iako je prekršila članak 11 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Povjerenstvo joj nije moglo izreći sankciju uskrate dužnosničke plaće s obzirom na to da je njezina dužnost istekla prije više od godinu dana.

Gradonačelniku Pule i saborskom zastupniku Borisu Miletiću Povjerenstvo je izreklo opomenu jer je primao naknade na koje kao dužnosnik nije imao pravo. Riječ je o 14.400 kuna regresa i daru za dijete.

Komentiraj