Banija: Za rušenje privatnih objekata vlasnici će morati sakupiti složenu dokumentaciju. Crvene naljepnice nisu dovoljne

Vlasnici poluuništenih i kuća za rušenje na području Banije nisu upoznati s procedurama. Ljudi misle da crvena naljepnica znači da su automatizmom već u sustavu, ali nisu. Vlasnici, naime, moraju predati zahtjev Ministarstvu graditeljstva za izradom elaborata, javlja Dnevnik.hr

Procedura nalaže da ovlašteni građevinski stručnjaci obavljaju preglede. Njih 60 je za sada osigurano. Za one građane koji nisu vični tehnologiji, nekoliko mobilnih ureda Ministarstvo će sljedeći tjedan postaviti na teren.

No, ljude zanima kako je Stožer zamislio proceduru s rušenjem privatnih objekata.

Jedinice lokalne samouprave trebale bi ishoditi pisanu suglasnost vlasnika ili suvlasnika za rušenje. U situacijama kad to nije moguće, procjenu će dati građevinska inspekcija, a potrebno je napraviti i stručni elaborat, donosi Dnevnik.hr.

Mobilni timovi na terenu

Iz Ministarstva gospodarstva kažu kako će se elaborat raditi po nešto pojednostavljenoj proceduri. Nakon toga ide se u rušenje, za što je država sklopila ugovore sa šest tvrtki.

Što se tiče dokumentacije, crvene naljepnice nisu dovoljne. One, naime, ne znače da vlasnici objekata s crvenim naljepnicama automatski ulaze u sustav. Zato će stožer napraviti nekoliko mobilnih timova, koji će stanovnicima pomagati u prikupljanju dokumentacije i pripremanju zahtjeva za obnovom. Još nije poznato gdje će se timovi nalaziti.

Država je obećala i da će se u Sisku, Petrinji i Glini dodijeliti zemljišta za reciklažna dvorišta za dovoz, odlaganje i zbrinjavanje otpada prikupljenog prilikom rušenja.

Kruna obnove trebala bi biti postavljanje montažnih kuća tipskog oblika, koje struka projektira s ministarstvom graditeljstva, javlja Dnevnik.hr.

Komentiraj