Arhitekti i urbanisti traže novu javnu raspravu o zagrebačkom GUP-u

Stručna udruženja arhitekata i urbanista od gradske su uprave zatražila u ponedjeljak, nakon nedavno zaključene javne rasprave, još jednu korekciju Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) Grada Zagreba te ponovno održavanje javne rasprave.

To su zajedničkim dopisom od gradske uprave zatražili predsjednici Hrvatske komore arhitekata (HKA), Udruženja hrvatskih arhitekata, Društva arhitekata Zagreba, Udruge hrvatskih urbanista, Hrvatskog društvo krajobraznih arhitekata te Arhitektonskog fakulteta.

Navode kako korekcije traže zbog “očigledne neusklađenost predloženih izmjena GUP-a sa Zakonom o prostornom uređenju (ZPU) kao i cijelog niza tehničkih nepravilnosti i neusklađenosti pojedinih dijelova plana”, stoji u njihovom priopćenju.

Arhitekti i urbanisti upozorili su da ponovna javna rasprava, održana od 31. srpnja do 14. kolovoza, nije bila objavljena u informacijskom sustavu prostornog uređenja (što je zakonska obveza).

“To je tek jedna od ozbiljnih primjedbi na proceduru koje su stručna udruženja i ustanove iz područja arhitekture i urbanizma službeno podnijele Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, u protekloj javnoj raspravi o GUP-u”, poručili su.

Primjedbe na izradu urbanističkih planova uređenja, neusklađenost sa zakonom

Navodeći primjedbe koje su uputili, arhitekti su ustvrdili da dijelovi prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, nisu bili jasno vidljivi te napominju da je takav prikaz nedovoljno jasan čak i stručnoj javnosti.

Arhitekti ističu i da GUP-om nisu određeni neuređeni dijelovi građevinskog područja, pa se postavlja pitanje temeljem kojih su kriterija utvrđeni obuhvati obvezne izrade urbanističkih planova uređenja. Struka traži od Grada Zagreba i da se GUP-om, sukladno zakonu, propišu najveći dopušteni uvjeti i mjere za gradnju.

“Unatoč nekim korekcijama izvršenim na temelju očitovanja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Prijedlog GUP-a koji se odnosi na prostor Hipodroma, Zagrebačkog Velesajma i igrališta NK Lokomotive i dalje nije usklađen s Prostornim planom Grada Zagreba, koji je plan višeg reda”, napominju.

Osim toga, arhitekti su uputili primjedbe i na predložene izmjene koje se odnose na područje Golf igrališta u Blatu, gradnju javnih podzemnih garaža na području Donjeg grada te na realizaciju projekta Nacionalnog stadiona.

Također smatraju da je iz Prijedloga GUP-a nužno ukloniti sve odredbe koje omogućuju prenamjenu zelenih i sportsko-rekreacijskih površina u stambenu i mješovitu namjenu.

“Nažalost, sve donesene direktive i propisi vezani uz prilagodbe klimatskim promjenama, održivi razvoj i energetsku učinkovitost na razini Republike Hrvatske i Europske unije, nisu vidljivi u niti jednom dijelu GUP-a. Štoviše, ovi ciljevi dodatno su ugroženi smanjivanjem površina zaštitnog zelenila i sportsko rekreacijskih površina”, tvrdi se u priopćenju.

Ukidanje javnog natječanja za javne i društvene građevine

Neprihvatljivo im je i da se izmjenama i dopunama GUP-a ukida obveza javnog natječaja za sve nove građevine javne i društvene namjene, kao i ukidanje zabrane izgradnje benzinskih postaja u II. Zoni vodozaštite.

Od grada su tražili poništenje tih prijedloga i izmjena, a pored primjedbi upućenih gradu, naglašavaju potrebu ulaganja u društveno-ekonomski razvoj Zagreba.

“Takva ulaganja trebaju biti uz uvjet adekvatnog planiranja i rješavanja svih pitanja vezano za zaštitu okoliša te kulturne baštine, pridržavanjem zakonskih propisa Republike Hrvatske”, zaključuju arhitekti i urbanisti u dopisu Gradu Zagrebu.

[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]