Anka Mrak Taritaš predstavila socijalnu politiku “Zagreb za zajednicu”

HINA /Zvonimir KUHTIĆ

Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak-Taritaš poručila je u ponedjeljak da u Zagrebu želi uspostaviti sustav u kojem će biti mjesta za sve – od najstarijih do najmlađih, predstavljajući svoj program socijalne politike “Zagreb za zajednicu”.

Puno zamjerki na račun socijalne politike u Zagrebu iznijela je na konferenciji za novinare Diana Topčić-Rosenberg iz tima Anke Mrak Taritaš.

“U području socijalne skrbi Zagreb troši oko 27 posto proračuna na različite oblike socijalnih pomoći te oko šest posto proračuna za naknade građanima i kućanstvima, čime slovi kao socijalno osjetljiv. No, u usporedbi s drugim gradovima, vidljivo je da postoje gradovi sa širim kriterijem naknada od Zagreba, kao što je primjerice Rijeka ili pak sustavno postavljenim programima  uključivanja i podrške građanima”, rekla je Topčić-Rosenberg.

Upozorila je i na 17,3 posto građana starijih od 65 godina, 39,5 posto samačkih kućanstva osoba starijih od 65 godina te na neprilagođene domove za starije.

U timu Anke Mrak Taritaš socijalnu politiku vide kao onu koja će biti usmjerena na prava i usluge uz poruku “Ne etiketiranju građana i socijalnom sramu”.

“Socijalna politika treba biti kreirana kao investicija, a ne kao trošak”, poručila je Topčić-Rosenberger obećavajući jednostavniji pristup uslugama i naknadama, socijalne inovacije, a sve to kroz brendiranje određenih usluga u okviru projekta “Zagreb – One Stop”.

U sklopu projekta “Zagreb za djecu” namjera je uvesti “dječji monitor” za praćenje i podršku svakom djetetu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te besplatan prijevoz za osnovnoškolce.

Za osobe u riziku od socijalne isključenosti planiraju uvesti univerzalnu naknadu dostatnu za život u Zagrebu , a obećavaju i infrastrukturu za mobilnost.

Za starije sugrađane najavljuju investiranje u unaprjeđenje kapaciteta i kvalitetu domova za starije, a u okviru “One Stop – stariji sugrađani”centar usluga za starije.

U okviru projekta “One Stop udruge” planira se Fond za osiguravanje likvidnosti udruga koje provode EU financirane projekte od interesa za Zagreb.

Komentiraj