AmCham predstavio prijedloge izmjene Zakona o javnoj nabavi

Predstavnici Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham) susreli su se u ponedjeljak s edržavnom tajnicom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Natašom Mikuš Žigman kako bi predstavili Prijedloge za unaprjeđenje implementacije Zakona o javnoj nabavi.

“Stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016), 1. siječnja 2017. godine ekonomski najpovoljnija ponuda uvodi se kao jedini kriterij za odabir u procesima javne nabave. Od tada članovi AmCham-a prate implementaciju Zakona te su primijetili prakse koje nisu u duhu javne nabave niti originalna intencije zakonodavca. Iako smatramo da je Zakon u osnovi dobar, potrebno je jačati kapacitete i podizati svijest dionika u sustavu javne nabave. Ovim stajalištem AmCham ukazuje na takve prakse te predlaže njihove izmjene”, kazala je Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmCham-a.

AmCham smatra da je potrebno kvalitetnije definiranje necjenovnih kriterija u primjeni ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) jer se trenutačno dominantno koristi rok isporuke kao jedini necjenovni kriterij što nije bila intencija zakonodavca. Također je važno konkretnije i transparentnije objavljivanje podatka o izvršenju ugovora, uključujući razloge za izmjenu ugovora i zakonsko utemeljenje izmjena, na način koji omogućuje efikasniju pravnu zaštitu i istinski uvid u zakonito izvršavanje ugovora.

Područja koja je potrebno unaprijediti uključuju usklađivanje ZJN-a i posebnih propisa vezano za navođenje normi u dokumentaciju u nabavi (DON), jasno tumačenje odredbi o sukobu interesa u odnosu na konkretne situacije te potrebu objavljivanja svih propisanih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u Zapisniku o otvaranju ponuda, navodi se u priopćenju Američke gospodarske komore u Hrvatskoj.

Koliko je javna nabava bitna za hrvatsko gospodarstvo dovoljno govore podaci za posljednje objavljeno Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu. Ukupna vrijednost javne nabave u 2018. godini iznosi 46.633.118.036 kn bez PDV-a, što predstavlja udio od 14,88% u BDP-u za 2018. godinu.

Komentiraj