AmCham-ove Preporuke za reformu poreznog sustava 2020

Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham) u ponedjeljak je u priopćenju poručila da cijeni napore Vlade RH okrenute poreznom rasterećenju hrvatskoga gospodarstva i poduzetnika koji posluju u Republici Hrvatskoj, te pozdravlja dosadašnje mjere predstavljene kroz četiri kruga porezne reforme, kao i one najavljene, a koje bi trebale stupiti na snagu početkom 2021. godine.

“Američka gospodarska komora kontinuirano radi na prijedlozima za daljnje porezno rasterećenje usmjerenima na privlačenje ulaganja i veću konkurentnost hrvatskih poslodavaca kod privlačenja i zadržavanja radne snage. Nedavno objavljeno AmCham-ovo stajalište „Preporuke za reformu poreznog sustava 2020.“ sadrži niz mjera za unaprijeđenje funkcioniranja poreznog sustava, uključujući mjere za rasterećenje davanja na plaće (porez na dohodak) i davanja na pojedina primanja radnika”, kazala je Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmCham-a.

Uz već do sada predlagane mjere, stajalište sadrži i nove preporuke koje se tiču izmjene poreznog tretmana „primitka u naravi“ te prijedlog izmjena poreznog tretmana opcijskih planova.

Naime, kao posljedica porezne reforme i povoljnijeg oporezivanja opcijskog nagrađivanja zaposlenika, mnoge kompanije krenule su s implementacijom ovog modela kako bi bili konkurentniji na europskom tržištu te kako bi zadržale svoje zaposlenike. Međutim trenutačna formulacija Zakona o porezu na dohodak izrijekom predviđa povoljniji porezni tretman za dodjelu ili opcijsku kupnju dionica, ali ne definira tretman poslovnih udjela. AmCham predlaže izmjenu Zakona o porezu na dohodak u kojoj će se jasno propisati da se dohotkom od kapitala, osim dodjele ili kupnje vlastitih dionica smatraju i dodjela i stjecanje udjela u društvu, odnosno implementaciju opcijskih planova i u društvima s ograničenom odgovornošću (‘d.o.o.’).

Također, AmCham predlaže izmjenu hrvatskog zakonodavstva o porezu na dohodak tako da se primici od nagrada u obliku dodjele dionica/udjela i opcijske kupnje dionica/udjela smatraju bruto primitkom od kapitala, oporezivoj po 12% uvećanoj za prirez čime bi se eliminirala potreba preračunavanja na bruto iznos i potenciranje efektivne porezne stope. Porezna stopa od 12% trenutačno je primjenjiva porezna stopa za dividende, kamate i kapitalne dobitke, tako da bi smanjenje porezne stopa sa 24% na 12% bilo u skladu s tim poreznim stopama, a takvim povoljnim poreznim tretmanom Hrvatska bi omogućila zadržavanje i privlačenje visokokvalificirane radne snage te postala privlačnja destinacija za strana ulaganja, prvenstveno za osnivanje regionalnih sjedišta stranih i domaćih kompanija u Hrvatskoj.

AmCham-ove Preporuke za reformu poreznog sustava 2020. OVDJE.

Komentiraj