Alkaloid AD Skoplje pozitivno poslovao u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine

Alkaloid AD Skoplje

Alkaloid AD Skopje postigao je pozitivne financijske rezultate u razdoblju od siječnja do lipnja 2017., što pokazuje nerevidirani samostalni i nerevidirani konsolidirani račun dobiti i gubitka.

Tvrtka je zabilježila rast konsolidirane prodaje od 9%, 11% rasta u konsolidiranoj neto dobiti i prodaju u Velikoj Britaniji u iznosu od 2.1 milijuna eura.

U razdoblju od siječnja do lipnja, ukupna konsolidirana prodaja dosegla je 73.9 milijuna eura, što je povećanje od 9% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Konsolidirana prodaja na domaćem tržištu povećana je za 7%, dok je ukupni konsolidirani izvoz društva povećan za 10%. Od ukupne konsolidirane prodaje, 39% ostvareno je na domaćem tržištu, a 61% na stranim tržištima. Analiza prema regijama pokazuje da je 32% prodaje ostvareno u zemljama jugoistočne Europe, Rusija i ZND čine 7%, a 21% prodaje ostvaren je u zemljama zapadne Europe (EU i EFTA), dok ostala tržišta bilježe 1% ukupne konsolidirane prodaje. Primjetan rast zabilježen je u Velikoj Britaniji, gdje je prodaja dosegla 2.1 milijuna eura te u Mađarskoj gdje je prodaja iznosila 0.2 milijuna eura. Prodaja u obje zemlje porasla je 18 puta u usporedbi s istim razdobljem lani. Rast prodaje također se bilježi na sljedećim izvoznim tržištima: Rusija – 24%, Rumunjska – 52%, Slovenija – 24%, Ukrajina – 33%, Crna Gora – 17% itd.

Analiza ukupne konsolidirane prodaje po grupama proizvoda pokazuje da se najbolje prodaju proizvodi iz segmenta farmaceutike – 84%, pri čemu se 21% odnosi na OTC proizvode, 16% na kardiovaskularne proizvode, 14% na antibiotike, 13% na neurološke proizvode itd. Segment kemija – kozmetika – botanika čini 16% ukupne konsolidirane prodaje ili, točnije, na kemiju se odnosi 3%, na kozmetiku 10% i botaniku 3%.

Konsolidirana zarada prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), koja je dosegla 10.9 milijuna eura, bilježi rast od 12%, dok neto konsolidirana dobit iznosi 5.9 milijuna eura, što je rast od 11%.

Ukupne investicije u dugotrajnu imovinu za razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine iznose 5.3 milijuna eura.

Komentiraj