Alemka Markotić: “Vrlo je malen postotak ljudi umro samo od koronavirusa”

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić objasnila je kako se sa sigurnošću utvrdi je li nečija smrt povezana s koronavirusom, odnosno je li to, a ne kronične bolesti, uzrok smrti.

“Kao i za sve infektivne bolesti, ima više elemenata zašto nastupi smrt. Kada se to, nažalost, desi, moramo ispuniti dio dokumentacije i stručno odrediti o čemu se radi. Vrlo je malen postotak ljudi umro samo od koronavirusa, to su od početka bili izuzetno teški oblici bolesti, tijek je bio brz i za njih se sto posto može reći da su umrli od Covida-19.

Jedan veliki broj ljudi je imao kronične bolesti i to se vidjelo kroz ovu infekciju, a i brojne druge infekcije su lošijeg ishoda kada se radi o kroničnim bolesnicima.

Kod tih bolesnika je težina bolesti to na što utječe sama infekcija. Nije lako odlučiti koji doprinos bi te kronične bolesti imale, nije isto ima li netko jednu ili četiri ili pet kroničnih bolesti, koliko su dugo trajale i kakvo je kompletno stanje bolesnika. To sve može utjecati.

Treći element je kod svih bolesnika koji se hospitaliziraju i jedan od najveći problema je otpornost mikroorganizama na antibiotike. Ako netko s teškim oblikom infekcije s brojnim kroničnim bolestima dobije bolničku infekciju, što je bio slučaj i kod nas, to je treća teška situacija koja otežava svemu.

Jedan broj bolesnika je, moglo bi se reći, direktno umro od sepse, a imao je COVID i druge bolesti. Sve skupa je doprinijelo da se osoba iz sepse ne može izvući zbog drugih bolesti. Nije jednoznačan odgovor nego je do kategorizacije bolesnika i situacije “, rekla je Alemka Markotić.

Komentiraj