Alarmantno: Posvoji se triput manje djece nego prije desetak godina

U Hrvatskoj je trenutno 4200 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.Uzme li se kao referentnu točku 2019. godina, bilo bi potrebno gotovo 36 godina da se ta djeca posvoje, piše u ponedjeljak Večernji list.

Preklani je bilo ukupno 117 posvojenja, od kojih je najviše djece, njih 57, bilo u dobi od jedne do pet godina, a novi dom našlo je samo 10 djece od 11 do 18 godina. Tendencija povećanog broja izdvajanja djece iz obitelji pojavila se nakon slučaja na Pagu, a intenzivirala nakon nedavnog tragičnog slučaja s djevojčicom iz Nove Gradiške.

“U posljednje dvije godine dobivamo od centara za socijalnu skrb tri do četiri puta više zahtjeva za smještaj nego što smo dobivali prije”, rekla je ravnateljica Dječjeg doma Zagreb Jasna Ćurković Kelava. Dodala je da je centrima jako teško pronaći smještaj za svu djecu izdvojenu iz obitelji budući da su mnogi domovi smanjili kapacitete, a udomiteljska mreža nije se dovoljno razvila.

U tom je domu trenutno 80 djece, što je za dvadesetak više od njihovog kapaciteta.

Naprotiv, broj udomitelja pada. Jasna Ćurković Kelava ističe da se moraju dogoditi bitne promjene u sustavu, veća materijalna i stručna ulaganja u socijalnu skrb.

Komentiraj