Udruga manjinskih dioničara koncerna Agrokor izvijestila je u utorak da je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa) predala prijedlog za utvrđivanje nastanka obveze Knightheada za preuzimanje dionica manjinskih dioničara Jamnice, Leda, Belja, Zvijezde, VUPIK-a, Žitnjaka i Tiska, jer je odredbama ugovora o roll-up kreditu zajmodavcima osiguran značajan utjecaj na poslovanje koncerna i povezanih društava.

U priopćenju se podsjeća da je 8. lipnja ove godine između Agrokora, zajmodavaca i agenta kredita (Madison Pacific ltd iz Hong Konga) potpisan ugovor o najstarijem (eng. super-priority term facilities) kreditu, tzv. roll-up u vrijednosti od 480 milijuna eura.  Ključni kreditor bio je investicijski fond Knighthead Capital Management, koji je sudjelovao u roll-up financiranju s 200 milijuna eura ili 20,83 posto.

Udruga navodi da je tim ugovorom uspostavljeno zajedničko djelovanje određenih osoba u smislu Zakona o preuzimanju dioničkih društava, kojim je prenesena kontrola nad Agrokorom i povezanim tvrtkama – Jamnica, Ledo, Belje, Zvijezda, VUPIK, Žitnjak,Tisak i PIK Vinkovci.

Naime, ističu, ugovor o roll-up kreditu sadrži čitav niz odredbi koje su očito usmjerene na potpuni prijenos prava upravljanja poslovnim i financijskim politikama, kao i prijenos prevladavajućeg utjecaja na vođenje poslova i donošenje odluka u Agrokoru i ciljnim društvima, čiji su određeni elementi prijenosa kontrole (nesmjenjivost izvanrednog povjerenika, odricanje od osporavanja jamstava) već našli svoje mjesto u medijima.

“Rezultat je da je odredbama ovog ugovora zajmodavcima i određenim trećim osobama (društvo AlixPartners kao savjetnik za restrukturiranje i društvo PJP Partners kao financijski savjetnik) osiguran značajan utjecaj na poslovanje Agrokora i s njim povezanih društava, a izvanrednom povjereniku na posredan način je osigurano zadržavanje te pozicije za vrijeme na koje je ugovor sklopljen”, kaže se u priopćenju.

U priopćenju se ističe da su, prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, fizičke ili pravne osobe koje samostalno ili zajedničkim djelovanjem, neposredno ili posredno, steknu dionice prava glasa ciljnog društva tako da prijeđu prag od 25 posto dionica s pravom glasa, obavezne objaviti ponudu za preuzimanje upućenu svim ostalim dioničarima.

Posrednim stjecanjem dionica smatra se uspostava zajedničkog djelovanja stjecanjem kontrole nad drugim pravnim ili fizičkim osobama, što između ostalog uključuje, stjecanje prava upravljanja poslovnim i financijskim politikama pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma, ili neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

Udruga navodi i niz ugovornih klauzula kojima je postignuto stjecanje upravljanja uz prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka uz potpunu kontrolu na dužnikom i ovisnim društvima.

Tako navode da Knighthead mora odobriti bilo kakvo restrukturiranje ciljnih društava, koja bez njegova odobrenja ne mogu plaćati stare dobavljače. Navode i da se imenovanja uprave i nadzornih odbora društava moraju usuglašavati sa zajmodavcima, koji, pak, po ugovoru o kreditu odobravaju i prodaju imovinu, stjecanje udjela, osnivanje društava i zajednička ulaganja i dr.

Među tim odredbama navode i nesmjenjivost AlixPartnersa i Ante Ramljaka, kao i to da ciljna društva ne mogu plaćati radnike i menadžemnt bez odobrenja te savjetničke tvrtke, koja, uz ostalo, određuje upravljanje novčanim sredstvima ciljnih društava i sl.

Komentiraj