Adopta traži sveobuhvatnu reformu skrbi države za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Udruga za potporu posvajanju Adopta upozorila je u utorak na nužnu sveobuhvatnu reformu sustava socijalne skrbi. Ta bi reforma, između ostalog, uključivala redovita godišnja izvješća o njegovu radu, civilni nadzor te izmjenu i dopunu Obiteljskog zakona iz 2015. godine.

“Od prestanka života djeteta u obitelji do postupka vještačenja o roditeljskoj skrbi u prosjeku prođe više od tri godine. Kazneni postupci za kaznena djela na štetu djece na sudovima prosječno traju više od 450 dana. Sve to doprinosi tome da je u sustavu socijalne skrbi trenutačno čak 4.439 djece”, poručuju iz Adopte.

Udruga od Vlade i resornog ministarstva traži:

• najmanje jedanput godišnje izradu izvještaja o tome što je učinjeno za svako dijete u sustavu socijalne skrbi
• civilni nadzor za svu djecu bez roditeljske skrbi. On podrazumijeva uspostavu tijela kojem su centri za socijalnu skrb dužni redovito podnositi izvještaje o svakom djetetu bez roditeljske skrbi kako bi se osiguralo donošenje odluka koje su doista u najboljem interesu djeteta
• za svako dijete s poteškoćama u razvoju postavljanje pravovremene i sveobuhvatne dijagnoze te kontinuirano praćenje i procjenu razvoja. Ako to dijete ne pronađe posvojitelje u Hrvatskoj, obvezna je primjena Protokola o postupanju pri međudržavnom posvojenju
• hitno ažuriranje podstranice sa zaštićenim profilima sve djece s uvjetima za posvojenje
• hitnu izmjenu i dopunu Obiteljskog zakona iz 2015. godine kojom će se omogućiti promjena OIB-a djeci posvojenoj prije stupanja na snagu navedenog. Zbog nemogućnosti promjene OIB-a ta su djeca izložena stalnom kršenju privatnosti i mnogobrojnim rizicima otkrivanja osobnih podataka, pa i mogućnosti da ih biološki roditelji pronađu i naruše djetetovu sigurnost i stabilnost
• osiguravanje jednokratne naknade posvojiteljima jednake onoj koja se isplaćuje prilikom rođenja djeteta. Za posvojenje više od jednog djeteta potrebno je progresivno povećanje jednokratne naknade za svako dijete
• za posvojenje djece starije od 8 godina omogućavanje posvojiteljima roditeljskog dopusta od 6 mjeseci (jednakog kao za posvojitelje djece do 8 godina).

Udruga za potporu posvajanju Adopta nevladina je neprofitna organizacija koju su osnovali posvojitelji i potencijalni posvojitelji. Cilj udruge je da u suradnji sa stručnjacima, institucijama i osobama iz prakse djeluje na stvaranju pozitivnog, ugodnog i podupirućeg okružja za obitelji nastale posvojenjem.

Komentiraj