Znanstveni skup “Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena”, na kojemu su obrađene različite teme iz područja psihodinamske psihijatrije i psihoanalitičke psihoterapije, održan je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Otvarajući skup, predsjednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić kazao je da se radi o intrigantnoj temi važnoj za opću kulturu, budući da je komunikacija jedan od temelja civilizacije i društva, a modeli komunikacije usvojeni u ranom djetinjstvu, posebno između majke i djeteta, sudbonosno utječu na cijeli život. Upozorio je da bi zbog promjena modela komunikacije uslijed razvoja tehnologije moglo doći do promjena i u vezi između majke i djeteta i do smanjenja međusobne privrženosti, priopćeno je iz HAZU-a.

„Novo doba donosi nove načine komuniciranja kakvih nismo ni svjesni i psihoanaliza se treba prilagoditi novim ljudima i novom vremenu u kojem će djeca učiti roditelje“, rekao je akademik Kusić.

Taj znanstveni skup, održan šesti put u kontinuitetu, bio je namijenjen specijalistima i specijalizantima psihijatrije te obiteljske i školske medicine i javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, školskim pedagozima i svima zainteresiranima za tu temu. Njegovi sudionici su se osvrnuli na rezultate ranijih i novijih istraživanja vezanih uz psihoanalitičke teorije razumijevanja komunikacije, kako u psihoterapiji tako i u svakodnevnoj komunikaciji. Voditelji su bili prof. dr. sc. Darko Marčinko i prof. dr. sc. Vlasta Ruda.

Pokrovitelj dvodnevnog znantsvenog skupa “Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena” je HAZU, a organizirali su ga Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU, Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja, Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta KBC-a Zagreb, Centar za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Medicinskog fakulteta, Hrvatsko antropološko društvo, Institut za grupnu analizu i Hrvatsko psihoanalitičko društvo.

Komentiraj