Više od 22 tisuće imena, brojeva telefona i adresa pripadnika Islamske države nalazi se u dokumentima koje je objavio Sky News, a koje nekadašnji šef britanske protuterorističke jedinice MI6 opisuje kao ‘zlatni rudnik’.

“Ovo je fantastičan pronalazak. Biti će pravi rudnik zlata informacijama nevjerojatne važnosti za velik broj ljudi, posebno tajne i sigurnosne službe”, rekao je Richard Barrett.

Na dokumentima u posjedu Sky Newsa nalaze se i neka prominentna imena za koje se već zna da su pripadnici zloglasne terorističke skupine. U upitnicima su kandidati mogli označiti žele li se priključiti Islamskoj državi kao bomaši samoubojice, vojnici ili u nekoj trećoj ulozi. Upitani su i imaju li nekog prijašnjeg ‘džihadističkog iskustva’.

Zaman Al Wasl, proopozicijska sirijska novina, objavio je dio popisa, na kojem se, navode, nalazi 1736 boraca iz više od 40 svjetskih zemalja. Četvrtina je Saudijaca, a ostali pretežno Tunižani, Marokanci i Egpćani. Dokument je napisan na arapskom pismu i ‘ovjeren’ pečatima Islamske države.

Većina Eurpljana na popisu dolazi iz Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Navodno su četvorica iz SAD-a, te šestorica iz Kanade. Dokumenti su zaplijenjeni na granici sa teritorijem Islamske države u studenom i prosincu 2013. godine. Dokumenti još uvijek potvrđeni kao autentični, ali sličan se ‘materijal’ istražuje u Velikoj Britaniji i Njemačkoj.

Na popisima se nalaze imena članova, njihova kodna imena, rođendani, nacionalnost, zemlje koje su posjećivali, podaci o zaposlenosti i prijašnje džihadističke aktivnosti. Dokumenti su objavljeni u utorak, samo dan nakon što je njemačka tajna služba navodo dobila tisuće dokumenata Islamske države. Njemačka BKA će te dokumente koristiti kao dokaz protiv članova ISIS-a koji se pokušavaju vratiti u Njemačku.

Komentiraj