Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić večeras je u Dnevniku Nove TV poručio kako je spokojan i da mu politika ne može naći ništa da bi ga smijenila.

Najavljeno je kako će revizija ući u HNB, a Vujčić kaže kako ne smatra da je inzistiranje na reviziji pokušaj njegove smjene. “U ovom trenutku, reviziju Hrvatske narodne banke, vanjsku, potvrđuje već Sabor i revizijska izvješća idu u Sabor. Sabor može tražiti dodatna revizijska izvješća i u ovom trenutku. Hrvatska narodna banka, osim toga, ima i Revizijski odbor u skladu s najboljom svjetskom praksom koji potvrđuje tu reviziju. Ukoliko postoje kakva pitanja i odgovori oko revizije mogu se dobiti i u ovome obliku”, kaže guverner HNB-a.

“Što se nas tiče u Hrvatskoj narodnoj banci mi smo potpuno uvjereni da funkcioniramo efikasno i ekonomično”, poručuje Vujčić dodajući da je samo jedna centralna banka u Europskoj uniji imala niže troškove od HNB-a, kao i troškove po zaposleniku.

“Ja uopće ne bi implicirao da je namjera ovoga da se smijeni guvernera. Ja se nadam da to nije namjera. Iako moram reći da je čudno čuti, što sam čuo zadnjih dana, da neki kažu, kada revizija dođe u Hrvatsku narodnu banku da će to biti neki porezni rezultati za Hrvatsku narodnu banku. Ovo malo zvuči kao da je već napisana ta revizija.”, ističe Vujčić dodajući da ako i je pokušaj da ga se utiša, on sasvim sigurno neće uspjeti.

Komentiraj