Arheolozi vinkovačkoga Gradskog muzeja završili su arheološka sondiranja prostora parka u središtu vinkovačke barokne jezgre koji je nastao u 19. stoljeću i ona su potvrdila postojanje arheološki zanimljivih ostataka bogate rimske arhitekture iz vremena Colonia Aurelia Cibalae.

Cilj tih arheoloških radova bio je pronaći rimsku arhitekturu koja je prezentabilna ‘in situ’, a koja bi se zatim uklopila u budući izgled parka kojega grad namjerava temeljito rekonstruirati.

Po riječima arheologa Hrvoja Vulića, arheolozi su tijekom istraživanja na lokaciji u parku na Trgu bana Josipa Šokčevića ispred Gradskog muzeja i Općinskog suda pronašli dio rimskoga foruma s popločenom površinom i kamenim bazama stupova i upravo su ti pronalasci i najprimjerniji da se javno prikažu. I u ostalim sondama, koje su kopane ispred župne crkve sv. Euzebija i Poliona i županog dvora pronađeni su zanimljivi nalazi, ali s obzirom da tim područjem prolazi komunalna infrastruktura te je dio nalaza i uništen, oni nisu primjereni za javno predstavljanje, kazao je Vulić.

Nalazi su zatrpani te se čeka početak obnove parka, napomenuo je Hrvoje Vulić rekavši kako su arheološki pronalasci na koje su naišli potvrdili rezultate georadarskih istraživanja parka koja su rađena u kolovozu 2014. godine.

Vinkovačke Gradske vlasti namjeravaju rekonstruirati park u središtu grada, a pronađeni nalazi uklopili bi se u budući izgled parka koji bi trebao biti preuređen u skladu s ostatkom gradskog središta čijom pješačkom zonom, preuređenom prije nekoliko godina, dominira popločanje s prikazom ornamenata s čuvene posude pronađene u Vinkovcima iz razdoblja prapovijesne vučedolske kulture, a koju arheolozi smatraju najstarijim europskim kalendarom.

Park na Trgu bana Josipa Šokčevića, površine je 8320 četvornih metara i sadrži 109 stabala, od čega su 64 kestena, 18 breza, 15 javora, devet lipa te po jedna platana, crvenolisna šljiva i japanska sofora. Park je 1999. godine Skupština Vukovarsko-srijemske županije proglasila spomenikom parkovne arhitekture.

Komentiraj