Tisuće izbjeglica traži azil u Egiptu.

Arapska Republika Egipat je samo jedna od država koja je ‘dom’ tisućama izbjeglica iz mnogih dijelova Afrike. 

Traženje azila je naporan proces, mnogi su pokušali više puta pobjeći preko Mediteranskog mora u Europu…

Komentiraj