Libija bi uskoro mogla dobiti jedinstvenu vladu.

Libijsko Predsjedničko vijeće predložilo je plan sastava jedinstvene vlade, koja bi se sastojala od trinaest resornih ministara i pet regionalnih ministara. Prijedlog je upućen međunaradno priznatom Libijskom parlamentu na usaglašavanje.

Očrekuje se kako bi se za nekoliko dana uz diplomatske napore i potporu Ujedinjenih naroda trebalo doći do riješenja situacije…

 

Komentiraj