Švedski start-up projekt izradio je električnu žarulju koja lebdi, okreće se i svijetli u zraku. 

Fizikalni zakoni koje su postavili Edison i Tesla upotrebljeni su u ovom zanimljivom izumu čija baza je jaki elektromagnet.

Projektanti rade na upotrebljivoj inačici koja bi zahtijevala manji električni napon.

Ističe se kako su LED žarulje nešto štedljivije, no potrebne su daljnje razrade ove ideje.

Komentiraj

<