Novoizgrađena Transformatorska stanica 110/10(20) kV Ferenščica, ukupno vrijedna oko 62 milijuna kuna, značajno će doprinijeti povećanju kapaciteta mreže, pouzdanosti i kvalitete napajanja električnom energijom istočnog dijela grada Zagreba.

HEP je već godinama jedan od najvećih investitora u Hrvatskoj, a ulaganja HEP ODS-a, koja se samo u 2016. godini kreću oko milijardu kuna i koja će u najvećoj mjeri provesti upravo domaće tvrtke, to najbolje potvrđuju. HEP-ovo ulaganje u Trafostanicu Ferenščica tako osigurava poboljšanje kvalitete opskrbe električnom energijom kupaca u gradu Zagrebu i pomaže rastu hrvatskog gospodarstva“, izjavio je prilikom otvorenja Perica Jukić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d.

Transformatorska stanica Ferenščica (TS Ferenščica) dio je kapitalnih ulaganja HEP-Operatora distribucijskog sustava Elektre Zagreb, koja će omogućiti povećani kapacitet i pouzdanost srednjonaponske mreže na području šireg centra grada Zagreba te osigurati preduvjete za prijelaz na naponsku razinu od 20kV. Zbog smještaja u blizini stambene zone, TS Ferenščica je izgrađena kao kompaktna zatvorena cjelina, s podrumskim prostorom i tri etaže, koja je u potpunosti uklopljena u visokourbanizirano gradsko okruženje.

U kratkom vremenu, Transformatorska stanica Ferenščica (TS Ferenščica) ukupno instalirane snage 80 MVA (2×40 MVA) je preuzela više od 20 MW tereta novih potrošača, a ujedno i rasteretila dio kapaciteta postojećih transformatorskih stanica 110/10(20)kV Trnje – Savica, kao i okolnih transformatorskih stanica 30/10kV Lopašićeva, Držićeva, Volovčica, Žitnjak 1 i Žitnjak 2. Puštanjem u rad, TS Ferenščica je preuzela napajanje 30.000 kupaca područja Lopašićeve, Držićeve, Volovčice, Žitnjaka, dijela Trnja i Savice, a u konačnici će opskrbljivati 60.000 kupaca okolnog područja.

„Cijelo područje istočnog centra grada Zagreba je već godinama zona intenzivne izgradnje, pogotovo velikih poslovnih objekata te još nekoliko zona uz Donje Svetice, Heinzelovu ulicu i Slavonsku aveniju, zbog čega očekujemo nove kupce i povećanje priključne snage. Osiguranje daljnjih gospodarskih aktivnosti moguće je jedino ako imamo sigurnu i kvalitetnu opskrbu električnom energijom svih kupaca, čemu će trafostanica Ferenščica sasvim sigurno pridonijeti.“, izjavio je Željko Šimek, direktor HEP-Operatora distribucijskog sustava i dodao kako HEP ODS na distribucijskom području Elektre Zagreb u 2016. godini planira uložiti 154 milijuna kuna kroz investicije u kapitalne objekte, program novih priključenja i stvaranja uvjeta u mreži te u remonte i modifikacije mreže.

Izgradnja TS Ferenščica planirana je na temelju studijskih analiza Instituta za elektroprivredu i Energetskog instituta Hrvoje Požar, a uvjetovana je i intenzivnom izgradnjom velikih poslovnih zgrada na širem području Heinzelove ulice, Radničke ceste i Slavonske avenije. TS Ferenščica je u probni rad puštena u veljači 2015. godine, a glavni izvođač radova na izgradnji bila je tvrtka Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d. U realizaciji projekta također su sudjelovale i tvrtke Končar-KET, GIP Pionir, Brodomerkur i Ravel.

Komentiraj