Svjetlo, sjena i refleksija najvažniji su elementi u projektiranju rasvjete te se njihovom stručnom upotrebom dobiva željena atmosfera u prostoru te usmjerava pogled i kretanje korisnika. Analizom prostora za koji se projektira – njegove namjene te konstruktivnih i estetskih karakteristika određuju se osnove svakog projekta rasvjete i osigurava profesionalan pristup projektu od samog njegovog početka.

Osim svoje osnovne funkcije rasvjetljavanja prostora, umjetna rasvjeta na više razina obogaćuje prostor za koji je projektirana. Svjetlo može jednostavno promijeniti dojam prostora bez da ga fizički mijenja čime predstavlja jedan od odlučujućih elemenata pri doživljaju arhitekture. Ono usmjerava naš pogled, utječe na percepciju okoline i komunicira o njenom sadržaju.

Osnovna podjela rasvjete

Osnova projektiranja rasvjete kreće od njene podjele na direktnu i indirektnu rasvjetu. Najjednostavniji primjer te podjele dolazi iz prirode koja ujedno služi i kao stalna inspiracija za sve oblike umjetne rasvjete. Direktno svjetlo najlakše je usporediti sa sunčevim svjetlom koje smo doživjeli u slučaju čistog neba bez oblaka, dok se efekt indirektnog svjetla jasno prepoznaje pri oblačnom vremenu. Glavna odlika direktnog svjetla je u tome što uzrokuje jake sjene i ekstremne kontraste, dok indirektno svjetlo pruža manje varijacije u kontrastu te slabije sjene. Primjer indirektnog svjetla u interijeru bi bilo ono koje nije usmjereno direktno prema promatraču, nego prema površini, kao što je strop te se od njega odbija u obliku raspršene svjetlosti.

Jedino dobrim omjerom direktne i indirektne rasvjete dobivamo kvalitetno rasvijetljen prostor. Na taj način se ostvaruje optimalna vidljivost prostora i istodobno osigurava jasan doživljaj interijera i razlikovanje predmeta u njemu. Kako bi se u interijerima postigao jednako bogat doživljaj svjetla kao u prirodi, preporučuje se korištenje različitih slojeva svjetlosti. Zato u većini dobro projektiranih prostora svjetlo ne dolazi iz samo jednog izvora, već iz više njih, a oni su raspodijeljeni po prostoru prema svojoj namjeni i karakteru.

Rasvjeta se prema funkciji dijeli na opću, akcentnu i dopunsku. Termin opća rasvjeta se odnosi na onu rasvjetu koja pruža ugodnu razinu direktne i indirektne rasvjete dovoljnog intenziteta za obavljanje radnji za koje je namijenjena. Dopunska rasvjeta je ona rasvjeta koja se pali u cilju poboljšavanja svjetlosnih uvjeta, poput stolnih svjetiljki namijenjenih čitanju. Akcentna rasvjeta služi za naglašavanje detalja te u središte pozornosti stavlja određen predmet ili područje.

Usmjeravanje pogleda – akcentna rasvjeta

Budući da ljudsko oko najviše privlači najjače osvijetljena točka, jači intenzitet svjetla stavlja pozornost na predmet ili mjesto koje je potrebno naglasiti. U skladu s tim, rasvjetom je moguće istaknuti dio prostora koji sadržava bitnu informaciju, dok se manje važne informacije osvjetljavaju slabijim intenzitetom. Time se omogućuje brz i točan protok informacija kako bi se sadržaj okoline jednostavno čitao te razaznala struktura prostora i važnost predmeta koji se u njemu nalaze. Taj princip se lako primjenjuje na orijentaciju unutar prostora – primjerice sposobnost da se razlikuje glavni ulaz od sporednih vrata, ili za naglašavanje određenih objekata. Prema primjeru uređenja trgovine, svjetlom se mogu naglasiti proizvodi koje su na rasprodaji ili u izložbenom prostoru, najvrjednije skulpture u kolekciji. U rezidencijalnim prostorima akcentna rasvjeta pomaže da se definira karakter prostora – naglaskom na predmete kao što su umjetnička djela ili drugi predmeti od važnosti jasno se predstavlja koncept interijera.

Također, akcentna rasvjeta koristi se za naglašavanje vertikalnih površina, a pojavljuje se u kontekstu grazing i wall washing tehnika. Dok će potonja ‘oprati’ vertikalnu površinu i eliminirati moguće nedostatke površine koja se osvjetljava tako što će ukloniti sjene, grazing efekt će se koristiti kako bi se dodatno naglasila tekstura površine, kao što je kameni zid zanimljive teksture i sl. Različitim pozicioniranjem izvora svjetla tj. njegova kuta u odnosu na površinu koja se osvjetljuje, dobiva se drugačiji efekt – u grazing varijanti izvor svjetla se postavlja bliže površini koja se osvjetljuje, dok washing tehnika zahtjeva širi kut između snopa svjetlosti i same površine. Pri projektiranju rasvjete, stručnjaci Telektre ističu da je važno dobro poznavati karakteristike svjetiljke kao što su intenzitet, širina snopa, temperatura boje svjetla i slično, kako bi se osigurao željeni rezultat i kvalitetno primijenile navedene tehnike.

Osim što rasvjeta omogućuje naglašavanje određenih elemenata u prostoru, promišljeno korištenje svjetla i sjene može pomoći pri sakrivanju manje privlačnih dijelova. Određivanje akcenta koji se jače osvjetljuje i manje važnog ili privlačnog elementa (koji je slabije rasvijetljen), naglasit će ono najbolje u interijeru.

Svjetlo također može pomoći da se formiraju funkcionalne zone tako da se određeni dijelovi prostora vizualno podijele i dožive na željeni način. U tom smislu, različite razine osvijetljenosti ostvaruju perceptivnu hijerarhiju te jasno daju do znanja o svojoj važnosti, namjeni, karakteru. Također, razlika u boji svjetla jedan je od alata kojim se može slati određena poruka – ona ostvaruje kontraste i pomaže u naglašavanju pojedinih zona.

Vizualno povećavanje prostora svjetlom

Rasvjeta uvelike utječe i na vizualni doživljaj prostora te predstavlja koristan alat pri korigiranju nekih njegovih nedostataka. Primjerice, prostor male visine umjeravanjem svjetlosti prema njegovom stropu učinit će se vizualno višim, te prostranijim. Općenito, izbjegavanje tamnih područja pomoću kvalitetne ambijentalne rasvjete pomoći će da prostor ne djeluje skučeno i izbjeći će se dojam malih površina prostora.

Rasvjeta čini snažan alat koji, osim ispunjavanja svoje osnovne funkcije, može uvelike obogatiti prostor kako bi svi njegovi atributi došli do izražaja. Profesionalan pristup projektu rasvjete u Telektri, osim što će osigurati da rasvjeta funkcionalno zadovolji sve zahtjeve, doprinijet će i njegovom vizualnom doživljaju i ostvarivanju željene atmosfere.

Kristina Lugonja, Telektra d.o.o.

Komentiraj