Zbog neisporučene električne energije iz Nuklearne elektrane Krško, Slovenija Hrvatskoj elektroprivredi mora platiti više od 40 milijuna eura. To je presudio Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu. Slovenija Hrvatskoj nije isporučivala električnu energiju iz zajedničke elektrane devet mjeseci, od 1. srpnja 2002. pa do 19. travnja 2003. godine.

Spor je trajao deset godina a prema odluci na koju niti jedna strana nema pravo žalbe, Slovenija mora platiti HEP-u štetu od približno 20 milijuna eura, pripadajuće kamate koje se obračunavaju od 1. srpnja 2002. godine i 10 milijuna američkih dolara na ime odvjetničkih  troškova koje je HEP imao u pravnom procesu, prenosi portal Jutarnji.

Prije deset godina je pokrenut spor pred ICSID-om. HEP je 2005. godine predao zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka protiv Republike Slovenije tvrdeći da je pretrpio štetu jer je umjesto jeftinije električne energije iz Krškoga morao angažirati vlastite elektrane i koristiti skuplji uvoz.

Komentiraj