Tehnička Vlada u petak je na sjednici prihvatila prijedlog odluke o financiranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola do kraja prosinca ove godine, odobrila zaduživanje gradovima Kraljevici, Kastvu, Kutini i Čakovcu te općini Šenkovec, kao i Državnom izbornom povjerenstvu isplatu druge tranše od 15 milijuna kuna za troškove provedbe prijevremenih izbora.

Vlada je prihvatila odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016., a time, kako je kazao ministar Predrag Šustar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nastavlja s programom sufinanciranja tih učenika. Za to je u državnom proračunu osigurano 120 milijuna kuna.

“Pravo na sufinanciranje 75 posto troškova međumjesnog javnog prijevoza, kao i u prethodnom razdoblju, ostvarit će učenici koji su u školskoj godini 2016./2017. upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od 5 kilometara”, objasnio je uz ostalo Šustar.

Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, u potpunosti će se financirati cijene mjesečne učeničke karte.

Među ukupno 13 točaka dnevnog reda tehnička Vlada u petak je odlučila i o pružanju humanitarne pomoći Republici Makedoniji u visini od 200.000 eura zbog humanitarne krize izazvane snažnim poplavama, koje su se zbile 6. kolovoza.

To je, kako je kazao ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač, rezultiralo gubitkom ljudskih života te značajnim štetama u nastanjenim područjima i poljoprivrednim zemljištima u Skopju i Tetovu.

Iz strateških zaliha, pak, Vlada je odlučila na privremeno korištenje dati dva stambena kontejnera Gradu Osijeku za smještaj višečlane obitelji s malodobnom djecom, kojoj je 28. lipnja 2016. godine uslijed požara izgorjelo krovište, stropovi kuće i namještaj. Ministar gospodarstva Tomislav Panenić objasnio je da su kontejneri već stigli u Osijek te da je Ministarstvo gospodarstva snosilo troškove transporta u Osijek.

Suglasnosti za zaduživanja

Vlada je dala suglasnosti gradovima za zaduživanje, pri čemu je ministar financija Zdravko Marić objasnio traženja tih gradova. Gradu Kraljevici se tako odobrava zaduženje od 1,8 milijuna kuna kod Istarske kreditne banke Umag, na rok od tri godine, uz poček od 26 mjeseci, za financiranje rekonstrukcije i proširenja zdravstvene stanice u tome gradu.

Gradu Kastvu, pak, odobreno je zaduženje kod Societe Generale – Splitske banke na 10,92 milijuna kuna, uz valutnu klauzulu u eurima, s rokom otplate kredita od 10 godina i počekom od jedne godine za financiranje izgradnje dječjeg vrtića i jaslica.

Gradu Čakovcu odobreno je zaduženje kod OTP Banke u visini od 8 milijuna kuna s valutnom klauzulom u eurima, rokom otplate kredita od sedam godina te počekom od godine dana za financiranje sanacije cesta.

Gradu Kutini odobrilo se zaduženje kod Privredne banke Zagreb od 3,55 milijuna kuna, rokom otplate kredita od pet godina bez počeka za financiranje kapitalnih investicija, a općini Šenkovec kod Raiffeisenbank Austria na 4,5 milijuna kuna uz valutni klauzulu u eurima, s rokom otplate kredita od pet godina za financiranje rekonstrukcije i izgradnje prometnica.

Državnom izbornom povjerenstvu 15 milijuna kuna

Kako Državno izborno povjerenstvo u ovogodišnjem proračunu nema planirana sredstva za provedbu prijevremenih izbora zastupnika u Hrvatski sabor, zatražilo je isplatu 122 milijuna kuna za podmirenje troškova izbora na teret proračunskih zaliha. Vlada je DIP-u u petak odobrila isplatu druge rate od 15 milijuna kuna na teret proračunske zalihe za uslugu udomljavanja, korištenja, prilagodbe, proširenja i održavanja informatičkog sustava za podršku izborima te uslugu organizacije provedbe informatičke podrške izborima i uslugu tiskanja i distribucije glasačkih listića, obrazaca i glasačkih kutija.

Ministar Marić je objasnio i da je potkraj srpnja Vlada već odobrila isplatu prve rate, u iznosu od 5 milijuna kuna, za materijalne troškove izbornih povjerenstava i plaćanja troškova objave pravovaljano prihvaćenih lista i kandidatura te zbirnih lista u svim dnevnim novinama.

Uz to, Vlada je odlučila i o raspisivanju prijevremenih izbora u općini Čeminac u nedjelju, 2. listopada ove godine, nakon što je na svojoj sjednici početkom srpnja raspustila Općinsko vijeće Općine Čeminac zbog neodržavanja sjednice Općinskog vijeća duže od 3 mjeseca radi nedostatka kvoruma.

O dionicama Jadrana odgođena odluka

Na prijedlog ministra Panenića Vlada je s dnevnog reda skinula 4. točku o prodaji dionica turističke tvrtke Jadran iz Crikvenice jer se, kako je pojasnio Panenić, nisu na užem kabinetu stigli usuglasiti oko detalja. Na to je premijer Tihomir Orešković kazao da će idući tjedan biti telefonska sjednica, te da i on i Panenić vjeruju da bi se do tada oko Jadrana moglo više reći.

Komentiraj