Saudijska Arabija, domovina islama, nadzirat će tumačenje nauka proroka Muhameda kako bi spriječila da se on koristi za opravdavanje nasilja ili terorizma, objavilo je u srijedu ministarstvo kulture i informiranja.

Kralj Salman je uredbom osnovao tijelo za ispitivanje upotrebe “hadisa” – riječi, postupaka i uputa proroka Muhameda koje svećenici i pravnici koriste da bi opravdali svoje propovjedi i ukaze koji se tiču svih aspekata života.

Ministarstvo je u priopćenju navelo da je cilj tog tijela “ukloniti lažne i ekstremističke tekstove, kao i sve tekstove suprotne islamu kojima se opravdava počinjenje zločina, ubojstava i terorističkih akata”.

Sjedište će mu biti u Medini, a nadzirat će ga vijeće visokih vjerskih dužnosnika iz cijelog svijeta.

Islamističke skupine kao što su Islamska država i al Qaeda koristile su tumačenja hadisa da bi opravdale nasilje i motivirale svoje pristaše na terorističke napade.

Saudijski pristup vjerskoj doktrini važan je zbog njezine simbolične pozicije rodnog mjesta islama, ali i zbog financiranja gradnje džamija u inozemstvu zahvaljujući golemim prihodima od prodaje nafte.

Komentiraj