Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu, za njih čak 550 koji bi u službu stupili početkom listopada ove godine.

Uvjete za prijam u vojnu službu zadovoljavaju kandidati koji imaju srednju stručnu spremu, najviše navršenih 27 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se prima u službu te da ima odsluženi vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Kako navodi MORH, kandidati također moraju ispunjavati i uvjete iz članka 34. zakona:

– odgovarajuće zvanje i stupanj obrazovanja
– zdravstvenu sposobnost za vojnu službu
– da ispunjava psihologijske kriterije za vojnu službu
– da zadovoljava kriterije tjelesne spremnosti
– da zadovoljava sigurnosne kriterije za vojnu službu
– da nema zapreka za prijam
– da ispunjava ostale uvjete utvrđene ustrojem

U vojnu službu ne može biti primljena osoba:

– protiv koje se vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti
– koja je pravomoćna osuđena za kaznena djela protiv: čovječnosti i ljudskog dostojanstva; života i tijela; osobne slobode; spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta; braka, obitelji i djece; zdravlja ljudi; opće sigurnosti; imovine; krivotvorenja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda, Republike Hrvatske; strane države ili međunarodne organizacije; Oružanih snaga, osim ako je po posebnom zakonu nastupila rehabilitacija
– kojoj je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnost

Komentiraj