HAH

Ministarstvo poljoprivrede obavijestilo je javnost o povlačenju s tržišta fileta dimljene pastrve, u kojoj je utvrđena bakterija listerija.

Radi se o ribljem proizvodu imljeni file pastrve, pronađenom u sklopu preovedbe godišnjeg Plana monitoringa hrane životinjskog podrijetla, u objektu za preradu ribe odobrenog broja 1465 koji se nalazi na lokaciji Bana J. Jelačića 25, Duga Resa, subjekta u poslovanju s hranom MARKO obrt za dimljenje ribe, vl. Branka Petrunić Becker, Bana J. Jelačića 25, Duga Resa.

“Uproizvodu “ Dimljena pastrva – filet, 100g”, LOT broja 08052017, datuma proizvodnje 8.5.2017. godine s rokom trajanja 13.7.2017. godine, utvrđena je Listeria monocytogenes”, objavila je Hrvatska agencija za hranu.

Komentiraj