U povodu 50. godišnjice Hrvatske lige protiv raka, u Klinici za tumore KBC-a “Sestre milosrdnice” u subotu je otkrivena bista akademika Ive Padovana, osnivača Lige i utemeljitelja Klinike za tumore kao zasebne ustanove za liječenje oboljelih od raka.

Padovan je bio istaknuti medicinski stručnjak, redoviti član Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i njezin višegodišnji predsjednik i potpredsjednik, osnivač Hrvatske lige protiv raka i središnjeg Instituta za tumore. Također bio je jedan od utemeljitelja kliničke audiometrije koji se bavio dijagnostikom i terapijom malignih tumora te plastično-rekonstruktivnom kirurgijom.

Akademik Padovan umro je u Zagrebu 2010., a njegovu bistu, rad kipara Krunoslava Bošnjaka, u povodu 50. obljetnice jedne od najstarijih civilnih udruga, postavili su njegovi dugogodišnji suradnici i članovi Lige.

Predsjednik Hrvatske lige protiv raka Damir Eljuga istaknuo je na svečanosti kako je Ivo Padovan postavio temelje suvremene hrvatske onkologije te na današnji dan davne 1966. osnovao Hrvatsku liga protiv raka s ciljem senzibiliziranja stručne zajednice i javnosti o važnosti prevencije, edukacije i multidisciplinarnog pristupa liječenju raka.

Podsjetio je na Padovanove riječi na osnivačkoj skupštini Lige gdje je rekao da je sada već svakome potpuno jasno da je rano otkrivanje raka i njegovo liječenje, kao i briga za bolesnike od raka, problem tako kompleksan i velik da je nemoguće da ostane u centru interesa zdravstvene službe, već da se ovim problemom mora zainteresirati cijela društvena zajednica i da se moraju provesti široke akcije, a naročito da se u tim akcijama očituje dobrovoljnost i humanost.

Uz Padovanovu obitelj i brojne goste, na svečanosti je bio i potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner koji je naglasio kako je akademik Padovan bio jedan od onih koji su prije 50 godina imali viziju integralne medicine u onkologiji te snagu, vjeru i sposobnost da je ostvare.

“Profesor Padovan veliko je ime hrvatske medicine, a biti vizionar ranih 60-ih godina bio je iskorak koji je napravila hrvatska medicina, a kopirale druge zemlje. Obveza cijelog naroda, a i Vlade i udruga je ne zaboraviti takve ljude”, kazao je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Hrvatska liga protiv raka 1967. osnovala je tadašnji Središnji institut za tumore i slične bolesti, a danas Kliniku za tumore KBC “Sestre milosrdnice” u Zagrebu u kojoj se na sveobuhvatan način provode dijagnostika i liječenje osoba oboljelih od zloćudnih bolesti.

Hrvatska liga protiv raka je tijekom 50 godina postojanja organizirala brojne javnozdravstvene akcije poput Dana mimoza, Dana narcisa, Dana dojki, a sve u cilju osvješćivanja građana o važnosti prevencije i redovite kontrole prilikom brige za vlastito zdravlje.

Komentiraj