Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (NVOO) u petak je ustvrdilo da je zbog neodgovarajuće podrške procesu kurikularne reforme, stručna rasprava promijenila diskurs i postala isključivo predmetom političkog nadmetanja, a obrazovanje postalo svojevrsni talac političke borbe te istaknulo važnost nastavka rada na kurikularnoj reformi kao o jednom od najznačajnijih društvenih procesa.

“Cilj kurikularne reforme je osuvremenjivanje obrazovnog sustava u skladu s razvojnim potrebama pojedinaca i društva. U svim razvijenim društvima znanost i obrazovanje imaju značajnu razvojnu ulogu pri čemu sva tijela obrazovne politike djeluju maksimalno angažirano, stručno, odgovorno i razborito”, poručuje NVOO u priopćenju.

“Nažalost, situacija u kojoj se danas u Hrvatskoj nalazimo pokazuje pomanjkanje političkog i stručnog usuglašavanja pri donošenju strateških odluka i preuzimanju odgovornosti za njihovu provedbu. Zbog neodgovarajuće podrške procesu kurikularne reforme, stručna je rasprava promijenila diskurs i postala isključivo predmetom političkog nadmetanja. Na taj je način obrazovanje, kao jedini i najsnažniji agens napretka, postala svojevrsni talac političke borbe i alat za dodatno produbljivanje podjela pri čemu se u komunikaciji i sučeljavanju argumenata nerijetko ne biraju riječi, a rasprava spušta ispod civilizacijske razine”, ocjenjuje Vijeće.

NVOO poziva sve predstavnike obrazovne politike i sve sudionike procesa koji je u tijeku na odgovorno, stručno i etično ponašanje te da u skladu sa svojim ovlastima i obvezama neodgodivo i bezrezervno osiguraju nesmetano nastavljanje provedbe cjelovite kurikularne reforme u okvirima dogovorenih procedura i prema zadanoj dinamici.

NVOO je stručno i strateško tijelo koje je osnovalo Hrvatski sabor, a zadaće su mu praćenje kvalitete sustava predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj te, u skladu sa zakonskom regulativom, briga o kvaliteti i razvoju nacionalnoga kurikuluma.

Komentiraj