Hrvatski sabor sjednicu će nastaviti u srijedu raspravom o prijedlogu izmjena zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji se donosi po hitnom postupku, a kojim se otklanjaju administrativne barijere i decentralizira upravljanje pomorskim dobrom u posebnim rezervatima.

Konačnim prijedlogom zakona uređuje se nadležnost za davanje koncesija od područnog (regionalnog) značaja u posebnim rezervatima te nadležnost za davanje suglasnosti u sporednim djelatnostima manjeg opsega iz područja usluga pravnim i fizičkom osobama.

Cilj izmjena je rasterećivanje rada državne uprave i smanjenje administrativnih troškova koje se nameću prilikom odlučivanja Vlade RH o koncesijama čiji prihod nije značajan, a postupak se provodi kao za koncesije od državnog značaja. Time će se ovlaštenicima koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u posebnim rezervatima omogućiti lakši pristup nadležnim institucijama za eventualne upite i razjašnjenja, a davatelj koncesija će zbog geografske blizine moći učinkovitije pratiti koncesije i brže reagirati u slučaju kakvih nepravilnosti.

Posebno se to odnosi na Malostonski zaljev i Malo more gdje će se lakšom i učinkovitijom koordinacijom između davatelja koncesija i ovlaštenika koncesija omogućit zajednički napori u razvoju tog područja, koje je svjetski poznato po kamenicama koje su njihov zaštitni znak i tradicija od značaja za cijelo dubrovačko područje.

Komentiraj