Nakon što je Nacional pisao kako je Todorić u bilancu upisao skrivani sumnjivi trošak od 2,2 milijarde kuna, izvanredna uprava Agrokora u četvrtak u 15 sati javno će na konferenciji za medije prezentirati najvažnije nalaze revidiranih financijskih izvješća za ključne pojedinačne kompanije u sastavu Agrokor grupe, s izuzetkom Agrokora d.d.

Revidirani financijski izvještaj Agrokora d.d. kao i revidirani konsolidirani financijski izvještaj grupe Agrokor bit će prezentirati Privremenom vjerovničkom vijeću u ponedjeljak u 12 sati, nakon čega će biti i javno objavljeni.

Nalaz revizije o poslovanju Agrokora trebao je biti objavljen još prošli petak, ali je odgođen jer se radilo na testovima koje prikupljeni podaci moraju proći kako u slučaju većih odstupanja između projekcija i stvarnog stanja razlika ne bi bila prevelika, a nalaz ne bi morao ići na doradu.

Podsjetimo, tijekom vikenda Nacional je uspio rekonstruirati jedan značajan razlog privremene odgode revizorskog nalaza Price Waterhouse Coopersa. Među ostalim, to se dogodilo jer se još uvijek čekaju konačni rezultati rada financijskih forenzičara koji pokušavaju rekonstruirati kako je Todorić proizveo i godinama skrivao 2,2 milijarde kuna nepoznatih troškova u bilanci Agrokora.

Komentiraj