Ministarstvo financija predlaže korekcije u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak temeljem kojih bi 35 općina i gradova s brdsko-planinskih područja na godišnjoj razini dobilo dodatnih 58,1 milijun kuna, dok bi istovremeno županije kojima te lokalne jedinice pripadaju izgubile 12,5 milijuna kuna, a 45,6 milijuna kuna bi se manje ostvarilo na poziciji pomoći za izravnanje za decentralizirane funkcije.

Ministarstvo je, naime, otvorilo javnu raspravu o prijedlogu izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a kojima bi se povećali prihodi od poreza na dohodak jedinica lokalne samouprave s brdsko-planinskih područja razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Prijedlogom se za općine i gradove s brdsko-planinskih područja razvrstane u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti predlažu korekcije u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak – njihov udio u nenamjenskim prihodima povećao bi se sa 60 posto na 70,5 posto, a stekle bi i pravo na dodatni udjel u porezu na dohodak u iznosu od 10 posto namijenjen financiranju kapitalnih projekta na svojem području.

 

  • To povećanje istovremeno prati smanjenje udjela županija u prihodima od poreza na dohodak sa 16,5 na 12 posto te ukidanje pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Udio za decentralizirane funkcije te pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova se ne mijenja i iznosi 6 odnosno 1,5 posto, obrazlažu iz Ministarstva.

 

U obrazloženju podsjećaju kako su prošlogodišnje izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijedile nakon donošenja Zakona o regionalnom razvoju i Odluke Vlade o razvrstavanju lokalnih jedinica prema stupnju razvijenosti.

To je razvrstavanje utjecalo na proračune onih lokalnih jedinica koje su, temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi i Zakona o brdsko-planinskim područjima, imale poseban status i u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak su imale udio od 90 posto. Za one lokalne jedinice s tih područja koje Vladinom odlukom nisu razvrstane u I. I II. skupinu (potpomognuta područja), paketima zakona iz područja regionalnoga razvoja i financiranja lokalnih jedinica, udjel u prihodima od poreza na dohodak je smanjen na 60 posto.

Za te je lokalne jedinice osigurana prijelazna pomoć iz državnog proračuna u trajanju od tri godine, a iz Ministarstva podsjećaju kako su Vladini predstavnici više puta najavljivali da se planiraju zakonske izmjene kojima bi se za njih uvele trajne dodatne poticajne mjere.

Tako se najnovijim prijedlogom izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za lokalne jedinice sa statusom brdsko-planinskih područja predlaže, umjesto prijelaznih pomoći iz državnog proračuna u trajanju od tri godine (2015.-2017.) utvrditi dodatne povoljnosti u raspodjeli poreza na dohodak koje bi imale trajni karakter, navode iz Ministarstva.

Javna rasprava o predloženom zakonu otvorena je do 31. kolovoza, a predviđeno je da zakon stupi na snagu s početkom 2016. godine.

Komentiraj