Osobe s navršenih 65 i više godina života više ne moraju na obavezan liječnički pregled za produženje vozačke dozvole, nakon što je Hrvatski sabor prihvatio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i time definitivnoodbacio zakonsko rješenje koje je ogorčilo umirovljenike i starije osobe u srpnju prošle godine kada je uvedeno.

[quote_box_center]

  • Osobe s navršenih 65 i više godina života više ne moraju na obavezan liječnički pregled za produženje vozačke dozvole
  • Hrvatski sabor prihvatio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
  • Time je definitivno odbacio zakonsko rješenje koje je ogorčilo umirovljenike i starije osobe u srpnju prošle godine kada je uvedeno

[/quote_box_center]

Kako je obavijestila umirovljenike Matica umirovljenika Hrvatske,  Zakon o izmjenama  i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama upravo je objavljen u najnovijem izdanju Narodnih novina broj 64 od 2015. godine čime je stupio na snagu i sada se primjenjuje.

Svakodnevni upiti umirovljenika

U Maticu umirovljenika Hrvatske, kako se navodi u obavijesti, svakodnevno stižu upiti umirovljenika i starijih osoba – je li Zakon stupio na snagu i moraju li na liječnički pregled za produženje vozačke dozvole.

Obrazloženo je da je u Zakonu je do sada u istom članku pisalo da se vozačka dozvola izdaje “s rokom važenja od 10 godina, a najduže do 65. godine života vozača”. Granica od 65 godina života je izbačena tako da ova odredba vrijedi za sve vozače ove kategorije, pa i umirovljenike i starije osobe, bez obzira na starosnu dob.

Promjena je uvedena u članku 222. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i od sada se vozačka dozvola za upravljanje vozilima za tu kategoriju vozača izdaje s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu samo “u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana”.

Komentiraj